Wat zou Jezus doen in asieldebat?

Opinie-artikel in het Eindhovens Dagblad stemt tot nadenken

in Christelijk Nieuws

De Helmondse econoom Frits Bosch schreef een artikel in het Eindhovens Dagblad dat tot nadenken stemt. Want ook de christenen zijn verdeeld over het vluchtelingenvraagstuk. ,,Er is geen blauwdruk van naastenliefde. Niemand kan het alleenrecht claimen op mededogen en superieure ethiek.''

door Frits Bosch

De discussie over vluchtelingen kweekt onbegrip tussen voorstanders van opvang 'omdat je ze moet helpen uit naastenliefde' en tegenstanders omdat 'er zoveel argumenten zijn om dat niet doen'. Het is een clash tussen 'emotionalisten' en 'rationalisten'. Binnen onze (ooit) christelijke samenleving kan men zich afvragen wat Jezus ons zou adviseren.

Geminacht
Jezus geeft het voorbeeld van zelfopoffering en naastenliefde in de parabel van de barmhartige Samaritaan. Jezus vertelt dat eerst twee hooggeplaatste joden, een priester en een Leviet, weigeren hun handen vuil te maken om een slachtoffer van een geweldsmisdrijf langs de kant van de weg te helpen. Maar later blijkt een Samaritaan, een destijds door de Joden geminacht volk, wel hulpvaardig. Wat met deze gelijkenis wordt overgebracht, is dat telt wat iemand doet, niet wie of wat hij of zij is. Je helpt de ander, ook al komt het je niet goed uit en gaat het je geld kosten.

Rationalisten
De rationalisten zouden aan Jezus vragen: 'Een mooi verhaal, maar wat doet u als er niet één hulpbehoevende langs de kant ligt, maar vele honderdduizenden vluchtelingen uit een ver land u tegemoet komen, vooral jonge Arabieren, macho's. U weet dat als u ze helpt dit ontwrichtend werkt in uw eigen land, nu en in de verre toekomst. Het is u bekend dat ze botsende normen en waarden hebben en dat hun religie gepaard gaat met extreem geweld, bij u en waar ze vandaan komen. Ze benaderen Joden, homofielen en vrouwen geheel anders dan u wenselijk acht. Velen minachten u stilzwijgend vanwege uw leefstijl, maar ze komen tot u vanwege uw geld. In uw hoogontwikkelde maatschappij met krappe arbeidsmarkt en automatisering kunt u ze niet aan werk helpen, waardoor frustratie, ontevredenheid en depressie optreden. De sociale cohesie gaat achteruit, meer wij-zij, meer inkomensongelijkheid, nog grotere integratieachterstand, verval van de verzorgingsstaat. Als u ze helpt heeft dat bovendien een aanzuigende werking naar een onhoudbare instroom en u stimuleert daarmee het criminele circuit van smokkelaars, waardoor duizenden verdrinken. Het vluchten ontwricht ook hun eigen regio, wederopbouw vindt niet plaats, want ze keren niet terug. De zwakkeren die achterblijven kunnen niet verzorgd worden'.

Emotionalisten
De emotionalisten zeggen: 'Ze verkeren in nood. Wij zijn een christelijk beschaafd land en dienen ze dus te helpen. Je mag de hulp niet afmeten aan rationele argumenten. Denk jezelf eens in hun situatie in en zoek een oplossing die jij ook zou steunen wanneer jij in die situatie zou verkeren, gevlucht uit Syrië omdat je daar niets meer hebt en je leven niet zeker bent. Zij hebben niets, wij hebben alles. Jezus, wat doet u?'

Een duivels dilemma. Verondersteld kan worden dat Jezus zou antwoorden: 'Niemand is gehouden tot onbeperkte onbaatzuchtigheid. Handel naar vermogen, met verstand van zaken, rechtvaardig en met liefde in het hart. Bepaal met dit uitgangspunt uw eigen handelen en respecteer ieders mening.'

Naïef
Er bestaat geen blauwdruk van naastenliefde. Niemand kan alleenrecht op mededogen en superieure ethiek claimen. Zou Jezus de brug ophalen en de vluchtelingen weigeren? Het is mogelijk. Anders dan veel christenen zou Jezus niet schromen rationele argumenten in overweging te nemen. Jezus was immers verre van naïef.

Zou Jezus ze doorlaten? Zou best kunnen. De kwestie is dat we de vluchtelingen in den lijve zien, terwijl we alle tegenargumenten niet visueel ontwaren. Niet helpen lijkt dan hardvochtig. Menselijkheid mag niet ontaarden in onmenselijkheid. Daarom heeft mijn voorkeur zo menselijk mogelijk opvangen in de eigen regio en meehelpen met de opbouw van het land als de kust weer veilig is. Onchristelijk? Lijkt me niet.

Dit artikel is overgenomen met toestemming van Frits Bosch

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons