Waarom stappen voorgangers uit het ambt?

Conflicten en burnout belangrijke oorzaken

in Christelijk Nieuws

Het onderzoeksbureau LifeWay Research heeft in 4 Amerikaanse evangelische gemeenten onderzocht waarom voorgangers hun functie hebben neergelegd. Het eindrapport hierover werd in de afgelopen week gepresenteerd. Conflicten en burnout werden vaak als reden genoemd om als voorganger te stoppen.

Het bureau meldde in hun verslag dat 40% van de ondervraagden “een andere roeping” had gekregen. 19% van de respondenten luidde een burnout het vertrek in. 25% van de voormalige voorgangers gaf aan dat een conflict reden van hun besluit was.

Conflicten in de kerk ontstonden bijvoorbeeld wanneer de voorganger veranderingen voorstelden. Problemen die ontstonden werden vaak als een persoonlijke aanval ervaren.

Ongeveer de helft van de oud-voorgangers gaf aan tijdens wervingsprocedure geen goed beeld te hebben gekregen van de gemeente waar zij aangesteld werden. Een kwart van de ondervraagden wist ook na hun aanstelling niet goed welke verwachting de kerk van hun had.

Verschillende ondervraagden gaven aan dat zij niet voldoende voorbereid waren om goed met de grote pastorale noden om te kunnen gaan. Dat leidde tot grotere druk voor de voorgangers. Tijdens hun studie werd hier te weinig aandacht aan besteed: sommige seminaries zijn voornamelijk op de theologische vorming van studenten gericht.  

Nederlandse situatie
In 2006 schreef EO-Visie al een artikel over predikanten met problemen. De conclusies die toen getrokken werden, komen grotendeels overeen met de bevindingen van LifeWay Research. Is de situatie in Nederland inmiddels beter?

Wij vroegen verschillende vertegenwoordigers van Nederlandse kerken een reactie te geven op het Amerikaanse onderzoek.

Wout Huizing (Unie van Baptistengemeenten in Nederland) geeft aan dat het vertrek van voorgangers als gevolg van conflicten nogal eens aan de orde is. Een burnout komt ook als vertrekreden regelmatig voor. Veel voorgangers ervaren hun post als eenzaam. Dat kan komen doordat er vaak geen erkenning is voor de rol van de voorganger als geestelijk leider. Ook is er vaak geen aandacht voor wat bepaalde ontwikkelingen of thema’s voor een voorganger betekenen. Tegelijkertijd wordt er een fors beroep op de voorgangers gedaan, waardoor deze lange werkweken maken.

Jan Wessels (directeur van MissieNederland en predikant in de Christelijke Gereformeerde kerken) constateert een verandering in de beroepsbeleving onder voorgangers. Steeds vaker wordt het ambt als een baan in plaats van een roeping gezien. De voorganger geeft regelmatiger aan wanneer hij niet beschikbaar is voor de kerk. Luitenant-kolonel John den Hollander (Leger des Heils) constateert dezelfde verschuiving.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons