Overheid Cuba sloopt christelijke kerken

Acties tegen kerken opgevoerd

in Christelijk Nieuws

Cubaanse overheidsfunctionarissen hebben opdracht hebben gegeven een aantal kerken te vernietigen. Twee kerkgebouwen zijn inmiddels gesloopt. Andere kerkgebouwen staan ook op de nominatie om vernietigd te worden.

Na het bezoek van de paus aan Cuba en de vernieuwde relaties met de Verenigde Staten hebben de Cubaanse communisten hun acties tegen kerken opgevoerd. Op 8 januari werden twee kerken afgebroken. Eén van de kerken stond in Versalles en de andere in Victoria de las Tunas. De kerkgebouwen waren van de Apostolische Beweging, een niet geregistreerd netwerk van Protestantse kerken.

Vrijheidsbeperking
De voorganger van de kerk in Versalles, Rev. Barnardo de Quesada Salomon en zijn vrouw werden om vier uur ’s morgens van hun bed gelicht en in de handboeien geslagen. Zij werden naar twee verschillende gevangenissen afgevoerd. Hun zoon moest thuis blijven en kreeg ook handboeien om. Nadat de kerk was platgegooid, werden zij weer vrijgelaten.
Op verschillende andere plaatsen in Cuba werden leiders van de Apostolische Gemeenschap door staatsveiligheidsagenten gevangen genomen of in hun vrijheid beperkt. Vermoed wordt dat dit gedaan werd om hen ervan te weerhouden om steun te verlenen aan de getroffen kerkgemeenschappen

Sleep-in tegen kerkafbraak
In Santiago de Cuba werd ook een kerk van de Apostolische Gemeenschap met vernietiging bedreigd. De opdracht daartoe werd twee weken nadat leden van de Emmanuelkerk een ‘sleep-in’ in hun kerkgebouw startten gegeven. Met deze actie wilden de kerkleden de vernietiging voorkomen. Het is niet duidelijk of de reddingsactie succes heeft gehad. Het betreffende kerkgebouw is met toestemming van de Cubaanse regering op privé terrein van de predikant van deze kerk gebouwd.

Meer bedreigingen
De regering heeft het niet alleen op de Apostolische Gemeenschap voorzien. Een aantal Baptistengemeenten en Pinksterkerken worden ook bedreigd.

Bron: Worthynews en Christian Solidarity Wordwide

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons