"Het is ongelooflijk moeilijk om goed te doen"

Overdenking ds. Gerrit van Dijk bij Week van Gebed

in Geloven

"Het woord is aan jou; dit is de zin die kerken wereldwijd meegeven aan de Week van Gebed. Voor mij een heerlijk thema. Ik ging dus eens goed zitten voor een mooie preek. Tot ik me realiseerde dat het niet om mij ging, maar om jou en om u: het woord is aan jou..."

"En daarmee is eigenlijk alles al gezegd," vervolgt ds. Gerrit van Dijk die deze zondag de openingstoespraak houdt bij de Week van Gebed 2016.

Hieronder vind je de uitgeschreven tekst van zijn toespraak. De dienst en preek hier terug te zien.

Vertegenwoordiger
Als christen vertegenwoordig jij God. Waar jij binnenkomt, komt God binnen. Hoe vertegenwoordig jij God? Door wat je zegt. Door wie je bent. Door wat je doet. Jij laat God zien als je goede dingen doet en als je je goed gedraagt.

Twee teksten:

Matteus 5 vers 14 – 16 (Bijbel in Gewone Taal)
Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’

1 Petrus 2 vers 9 – 12 (Bijbel in Gewone Taal)
Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God. Ooit waren jullie niet eens een volk. Nu zijn jullie het volk van God. Ooit was er niemand die voor jullie zorgde. Nu zorgt God voor jullie.

Vrienden, jullie zijn vreemdelingen geworden in de steden waar jullie wonen. Jullie wonen tussen de ongelovigen. Toch vraag ik jullie dringend om niet te leven zoals zij. Want dan brengen jullie je nieuwe, christelijke leven in gevaar. Doe goede dingen, en laat de ongelovigen zien dat jullie je goed gedragen. Dan zullen de ongelovigen niet langer slecht over jullie spreken. Misschien veranderen ze zelfs hun eigen leven. Dan zullen ook zij God eren als hij komt rechtspreken over de wereld.

Zoutzak
Ben je wel eens uitgemaakt voor zoutzak? Dat klinkt niet leuk, maar voor een christen is het een compliment. Strooizout houdt wegen begaanbaar en keukenzout maakt het eten smaakvol. Als Jezus zegt dat wij zout zijn, dan is dat een prachtig positief beeld. God geeft ons als christenen kracht om mensen te helpen die vallen in hun leven. Hij schenkt ons het vermogen om hun leven naar meer te laten smaken. Geloof doet mensen goed.

Opzouten?
En toch stond Imagine van John Lennon op nummer één van de Top2000. “Imagine no religion”. Waarom bestaat er zo’n negatief beeld van religie? Dat komt omdat gelovigen ook de meest verschrikkelijke dingen doen omdat ze denken dat ze God of Allah daar mee dienen. Dat maakt me verdrietig en boos. Moeten alle religies en alle gelovigen dan maar opzouten? Natuurlijk is religie potentieel gevaarlijk, zei Herman Finkers op oudjaarsavond. Maar dat is een theelepeltje ook. Het is maar net wat mensen er mee doen.

Dat besefte Petrus ook. Hij had kunnen schrijven: “Nu jullie christenen zijn, zijn jullie beter dan de rest. Laat de ongelovigen dus links liggen.” Gelukkig zegt hij iets anders: “Doe goede dingen, en laat de ongelovigen zien dat jullie je goed gedragen. Dan zullen zij niet langer slecht over jullie spreken.”

Verleden tijd
Maar wat is dan ‘ons goed gedragen’ als christenen? In het groot is dat elkaar niet de tent uitvechten. Dat hebben we als christenen helaas wel gedaan met brandstapels en geweld. Maar ook in het klein op persoonlijk vlak gebeurden pijnlijke dingen. Ik ken een man die het van zijn ouders uit moest maken met zijn meisje om dat zij rooms-katholiek was en hij gereformeerd. Gelukkig is dat verleden tijd en begrijpen jongeren hier werkelijk niets meer van. Nu vinden we elkaar als verschillende kerken en gelovigen in de basis van ons geloof in Jezus. En zijn we samen licht en zout.

Gulden regel
Dat zie ik hier in deze stad ook echt gebeuren. Als ik als dominee nog een hoge zije zou dragen dan nam ik hem vandaag af. Voor jou die elke week mensen helpt bij de Voedselbank. Voor jou die een man met schulden helpt om weer op eigen benen te staan. Voor jou die in Griekenland een vluchteling uit het water heeft gehaald. Voor jou die asielzoekers onze taal leert. Voor jou die trouw mensen bezoekt die alleen zitten. Voor jou die meehuilt als iemand getroffen wordt door ziekte of tegenslag. Voor jou die mee proost als het leven te vieren valt.

Dat is wat Petrus verstaat onder goed doen en je goed gedragen als christenen buiten de kerkdeur. Petrus volgt daarin in Jezus die zei: “Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat is wat God wil.”

Stuk
Het klinkt zo logisch en lijkt zo makkelijk. Maar dat is het niet. Het is ongelooflijk moeilijk. Dat voelt Angela Merkel na Keulen. Dat beseft die politiechef in Stockholm die geweld van asielzoekers verzweeg. Je ziet het als protesten uit de hand lopen. Je ziet het aan ouders die zo moeilijk contact kunnen maken met hun kind. Het goede doen is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe houd je oprechte aandacht voor mensen vast? Wanneer doe je echt recht aan mensen? Lukt het je om te vergeven? Houd je het vol om lief te hebben?

Heel
Goed doen lukt heel vaak niet. En dat doet pijn. Bij jou en bij mij. En ook bij God. Want Hij houdt van ons. En ten diepste wil Hij niets liever dan dat wij het goed hebben en houden met elkaar. Daarom liet Hij zich in Jezus zien, als mensen-mens. God wil de littekens van ons leven helen. Hij wil ons helpen om het goed te maken met elkaar, in het klein en in het groot. God hoopt dat wij allemaal in de limousine stappen die ons brengt naar zijn grote familiediner, zoals je zijn nieuwe wereld wel zou kunnen noemen.

Strooigoed
Dat is iets dat Petrus heeft ervaren en waar hij in geloofde. Het is aan ons om hem daarin te volgen en te blijven geloven dat het goede wint van het kwaad. Jij mag in jouw leven, op jouw plek, in jouw buurt, op school, op je werk en waar je komt, bescheiden en eenvoudig die boodschap van Gods liefde weerspiegelen en verspreiden. En zo aan anderen laten proeven dat leven met God goed smaakt. Het woord is aan jou……

Dankgebed en voorbede

God van licht en leven,
Wij danken U dat U ons
uit de duisternis geroepen hebt

naar uw wonderbaarlijk licht.

Uit alle volkeren heeft U ons gekozen
om uw grote daden te verkondigen
en uw licht te verspreiden in deze wereld.

In Jezus Christus, uw Zoon,
is uw licht voorgoed in onze wereld gekomen.
Hij is het gelaat van uw barmhartigheid.

Wij danken U daarvoor van ganser harte.
En wij bidden U voor deze wereld,

waar nog zo vaak duisternis heerst en dood.

Wij bidden om uw licht…

... voor mensen die leven in de schaduw van oorlog, terreur en dreiging; voor hen die huis en haard moeten verlaten op zoek naar een veilige plek: dat er weer licht mag komen in hun leven; dat zij niet worden afgewezen of weggestuurd, maar hartelijk worden ontvangen in het licht van uw liefde...

... Voor overheden en politieke leiders in deze wereld:dat zij zich inspannen om conflicten te beslechten en de doodse dreiging van terreur het hoofd te bieden; dat zij effectieve maatregelen nemen tegen de opwarming van de aarde, en de eerbied voor uw schepping bevorderen.

... voor alle plaatselijke kerkgemeenschappen van verschillende gezindte, geroepen om te getuigen van uw licht: at zij in deze wereld als een lamp mogen zijn, niet in het verborgene maar openlijk; dat zij uw licht uitstralen waar mensen in duisternis leven.

... Voor degenen die leiding geven kerkgenootschappen in ons land, in Letland en wereldwijd:dat zij ondanks verschillen in geloofsopvatting, de handen ineenslaan om te getuigen van uw grote daden;dat zo uw licht zichtbaar mag worden voor alle mensen van goede wil.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons