"De week zit er op, de uitwerking van gebeden nog lang niet!"

Terugblik op de Week van Gebed 2016: recordaantal locaties

in Geloven

Het zit er weer op: de Week van Gebed 2016. Ruim een week hebben duizenden christenen elkaar opgezocht in wijken, huizen en kerken met één doel: samen bidden. Zou Nederland het gemerkt hebben?

Aan het begin van de Week van Gebed vertelde Dorina Nauta enthousiast over de kracht van eenheid onder christenen. Dorina werkt bij Missie Nederland, die samen met de Raad van Kerken jaarlijks de Week van Gebed organiseren. Samen met haar kijken we terug:

Dorina, hoe kijk jij terug op de Week van Gebed 2016?
“Met heel veel dankbaarheid! Er is heel veel gebeden op heel veel locaties. Wij kunnen leuk iets organiseren, maar lokaal moeten mensen het oppakken. En dat is absoluut gebeurd. De week zit er op, maar de uitwerking van gebeden nog lang niet!

We horen van veel mensen terug dat ze enorm geraakt zijn door de onderlinge eenheid die er was tussen kerken en christenen. Mensen hebben elkaar ontmoet en samen gebeden, ondanks de verschillen. Dat heeft kracht!

We zien ook dat er meer lokale kerken en gebedsgroepen hun locatie hebben aangemeld dan de jaren er voor.  Er was een recordaantal locaties met gebedsbijeenkomsten."

Hoe verklaar je het ‘succes’?
“Als je ziet wat er aan nieuws op ons afgekomen is afgelopen jaar, is het begrijpelijk dat mensen willen bidden. Daar waar nood dichtbij komt, drijft dit ons naar naar God. Daarnaast zie ik ook dat kerkmuren steeds meer wegvallen; elkaar opzoeken om samen te bidden is steeds gemakkelijker. De generatie die nu opgroeit maakt geen onderscheid tussen kerkelijke afkomst.

Meer nog dan bovenstaande verklaringen, geloof ik dat er een beweging van God gaande is, dat Hij zijn hand er in heeft en mensenharten beweegt om te bidden.
 
En, heeft Nederland gemerkt dat er gebeden is?
“Haha, zeker weten! Gebed werkt altijd wat uit, ook als mensen dat niet rechtstreeks ervaren. Wel leuk om te noemen: bij Qmusic is er een aantal keer gebeld met bidders van verschillende geloofsovertuigingen. Dat moet een groot publiek gehoord hebben!”.

Wat heeft op jou persoonlijk indruk gemaakt?
Ik ben bij twee Prayer Nights geweest, de gebedsavond voor jongeren. Ik vind het zo mooi om te zien hoe jongeren met elkaar bidden: alle verschillende vormen mochten er zijn. De een bidt hardop, de ander zacht, de ander slaat een kruisje. Ondanks de verschillen was er zo’n eenheid. Prachtig."

En nu weer een jaar wachten?
“Nee hoor, deze Week is bedoeld als een stimulans voor de rest van het jaar. Ik hoop dat mensen blijven zoeken naar mogelijkheden om samen te komen en bidden. Wat let je om af en toe een interkerkelijke ontmoeting te organiseren? Je woont in dezelfde stad, dezelfde wijk, komt elkaar tegen in de supermarkt. En je deelt het geloof in die Ene God. Blijf contact zoeken met elkaar, want eenparig gebed is krachtig, zoals Jezus zegt in Johannes 17."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons