De onthutsende boodschap van Genesis

Nieuw boek 'Eva' van Paul Young prikkelt godsbeeld

in Mediatips

Niet als volwassen man, maar als báby wordt Adam op aarde gezet. Niet Eva, maar Ádam wordt uit het paradijs gestuurd toen zij van de verboden vrucht at. Niet de slang verleidt de mens, maar Adam zet zélf de eerste stap van God af.

Wacht even.

Dit klopt toch niet? Dit staat toch niet in de Bijbel? Niet expliciet, maar volgens het nieuwe boek van W. Paul Young – 'Eva' – zou het best zo gegaan kunnen zijn.

Denk je nu: "Nee, hè, niet weer zo’n boek dat Bijbelse gegevens verdraait", dan is het goed om te weten dat Young een ander doel voor ogen heeft. De schrijver wil het scheppingsverhaal dichtbij brengen. God dichtbij brengen.

In dit boek vind je eindeloos veel mooie zinnen en levenswijsheden. Aan de hand van drie mooie passages wil ik je een indruk geven van dit boek.

Citaat 1 | Hij ziet je

Vanaf een afstandje zag Lillie God. Lillie en Eva streken neer in het gras en op dat moment keek Adonai haar recht aan. 'Hij glimlachte en knikte bij wijze van begroeting. Het was een simpel gebaar van herkenning, maar het overspoelde Lillie als een vloedgolf. Ze had geen weerstand, wilde die ook niet. "Hij ziet me," fluisterde ze met lippen die nauwelijks bewogen. "Hij ziet me, Eva." "Altijd," beaamde Eva kort en zacht. "Hij ziet je niet alleen, hij kent je."'

Young geeft de lezer een nieuw perspectief op Genesis. Hij biedt ons een verhaal áchter de vertrouwde beelden aan. Dat doet hij aan de hand van een intrigerend verhaal over een misbruikt meisje, Lillie – de enige overlevende uit een aangespoelde zeecontainer.

Lillie beleeft onwaarschijnlijke dingen en is getuige van de schepping. Met eigen ogen ziet ze hoe God op prachtige wijze Zijn kunstwerk vormt en hoe het leven op aarde ontstaat.

Zo mooi als dit klinkt, zo groot is het gevaar waarmee Lillie geconfronteerd wordt. Onheil dat opborrelt in haar eigen hart...

Citaat 2 | De grote twijfel

"Waarom… waarom heeft God me dan niet beschermd?" Daar was hij: de vraag. Hij hing in de lucht, zwaar en onheilspellend, de vraag die uit miljarden kelen klinkt. Hij borrelt op uit graven, kaatst tegen lege stoelen. Hij wordt gehoord in kerken en moskeeën, kantoren, gevangenissen en steegjes. Zijn historie is er een van geknakt geloof en gebroken harten. Er werd gevraagd om rechtvaardigheid, gesmeekt om wonderen, maar het antwoord bleef uit.

Regelmatig houd je je hart vast tijdens het lezen. Zou Lillie voor het goede kiezen? Of, als Lillie ervoor bezwijkt om zichzelf als een slecht, afgedankt meisje te zien en voor de dood wil kiezen: is nu alles verloren?

Juist op die momenten toont God hoe Hij werkelijk is: vol liefde voor Zijn kinderen, ook al dwalen ze af. In een tijdloze omarming wordt alles wat gebroken of gestolen was, hersteld, teruggevonden en opnieuw gevierd.

Citaat 3 | Je bent het waard

Adonai wiegt de baby, Adam, in zijn armen, en zegt: "Dit wezen heeft niets nodig om geliefd te zijn. Zij zijn been van mijn been, vlees van mijn vlees en mijn liefde en genegenheid voor hen zullen ooit verbleken. Zij zullen nooit onwaardig zijn."

Ja, dit boek heeft mijn godsbeeld veranderd. Een verrijking die ik niet had willen missen: de omarming, de blikken, de woorden. Durf jij je er ook door te laten raken?

Auteur: Dianne Nolen

W. Paul Young. (2015). Eva. Kampen: Kok
ISBN: 9789043525466
Prijs: €19,99

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons