Kerkgangers doen meer vrijwilligerswerk

CBS: Leeftijd speelt bijzondere rol

in Christelijk Nieuws

Regelmatige bezoekers van kerkdiensten zijn vaker actief als vrijwilliger dan mensen die niet of minder frequent naar de kerk gaan, blijkt uit onderzoek van het CBS.

Actieve kerkgangers doen niet alleen vrijwilligerswerk voor religieuze instellingen. Zij zetten zich ook vaker in voor bijvoorbeeld scholen of sportverenigingen. Leeftijd speelt hierin een bijzondere rol. Ouderen gaan vaker naar de kerk dan jongeren. Maar over het algemeen doen ouderen juist minder vrijwilligerswerk dan jongeren. Het zijn dus vooral de oudere kerkgangers die zich onderscheiden van de ouderen die niet of nauwelijks een religieuze dienst bezoeken.

Ook vaker stemmen
Mensen die regelmatig een religieuze dienst bezoeken gaan ook vaker stemmen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en proberen regelmatiger de politiek op andere manieren te beïnvloeden, dan de groep die niet of nauwelijks naar een religieuze dienst gaat. Protestanten laten hierin de meeste betrokkenheid zien, moslims de minste.

Gereformeerden trouwste kerkgangers
In 2014 beschouwde net iets meer dan de helft van de bevolking van 15 jaar of ouder zichzelf als godsdienstig: 24 procent is katholiek, 16 procent is protestants, waaronder Nederlands hervormden, gereformeerden en PKN-ers, en 5 procent is moslim. Van de gereformeerden bezoekt 67 procent regelmatig een dienst, bij de katholieken is dat 17 procent en bij moslims 39 procent.

Ontkerkelijking: zegen of vloek 
Met kerst stromen de kerken weer vol. Maar de drukte tijdens de kerstnachtdiensten kan niet verhullen dat het aantal kerkleden steeds verder terugloopt. In Dit is de Dag Arena discussiëren de gasten over de vraag of ontkerkelijking een zegen of vloek is. Het onderzoek van het CBS zorgt voor de nodige brandstof in het gesprek.

De gasten in deze uitzending: Roderick Vonhögen, Tom Mikkers, Jurjen ten Brinke, Boris van der Ham, Aafje Hunink.

Bekijk de uitzending:

Bron: CBS / Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons