Gratis poster Onze Vader

Sta stil bij het bekendste christelijke gebed

in Geloven
Onze Vader poster

Het 'Onze Vader' is het bekendste christelijke gebed. Jezus leerde het aan zijn discipelen toen ze Hem vroegen hoe ze konden bidden. Hoe mooi is het om dit gebed op te hangen, zodat je er vaak aan herinnerd wordt?

Het Onze Vader komt voor in twee van de vier evangelien: Matteus 6 en Lucas 11. De gebeden lijken veel op elkaar, maar Matteüs heeft een langere versie.

Er zijn veel Bijbelstudies geschreven over het Onze Vader. Lees bijvoorbeeld eens deze blog van een bijbelvertaler over het Onze Vader in 'Gewone Taal': een paar kleine veranderingen in het gebed riepen grote vragen op.

Onze Vader (traditionele versie)


Onze Vader die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,
zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk,
en de kracht, en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen

Poster downloaden

Klik op de poster om de PDF te openen. Je kunt de PDF vervolgens printen of opslaan.

Onze Vader (Bijbel in Gewone Taal)

Onze Vader in de hemel,
laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want u bent koning, u regeert met grote macht,
voor altijd. Amen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons