'Gemeente mag geen info doorgeven aan kerk'

VVD: 'Voorkeursbehandeling moet stoppen'

in Christelijk Nieuws

Een Kamermeerderheid wil dat gemeenten stoppen met het verstrekken van persoonsgegevens aan kerk- en andere religieuze genootschappen. D66, VVD en PvdA roepen minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken op om hieraan zo snel mogelijk maar uiterlijk in 2017 een einde te maken. De minister is het daar niet mee eens.

Volgens de partijen is amper bekend dat kerken persoonlijke gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie mogen opvragen, bijvoorbeeld na een verhuizing. Dat gebeurt onder meer via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

"Deze voorkeursbehandeling moet stoppen", zei Fatma Koser Kaya (D66) dinsdag in de Tweede Kamer. Volgens haar moeten kerken net als andere verenigingen zelf hun ledenbestand bijhouden. VVD'er Ingrid de Caluwe vindt dat nu niet zorgvuldig genoeg met deze belangrijke gegevens wordt omgegaan.

Uitschrijven
Plasterk gaf echter aan dat hij geen reden ziet ermee te stoppen. Volgens hem zien veel mensen deze mogelijkheid als een service die ze zeer waarderen. Als mensen niet willen dat kerkgenootschappen gegevens over hen opvragen, dan moeten ze zich volgens Plasterk laten uitschrijven uit het ledenbestand.

In de basisadministratie staan namen, adressen, burgerlijke staat, kinderen en verblijfsrecht.

De Kamer stemt binnenkort over de ingediende motie.


Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons