Een uitgeputte bidder. Wat nu?

5 gedachten voor als bidden moeilijk is

in Geloven

Het gebed en bidden zijn de longen van het geloof. Mooi gesproken, maar soms stokt de adem. Het bidden lukt niet meer. En, het zuurstofpeil zakt.

Je ziet het om je heen gebeuren. Je vriendin die zich afvraagt of God haar nog wel hoort. Dat gemeentelid dat niet meer meezingt tijdens de aanbidding. Je Bijbelkringlid die geen woorden meer weet te vinden, omdat hij vol zit met verdriet. Je staat ernaast. Misschien met je handen in het haar: wat kan ik doen? Wat moet ik zeggen?

Veel mensen vinden het lastig om mensen bij te staan die het moeilijk hebben met bidden. Niet verwonderlijk: vaak herkennen we de vragen waarmee ze zitten. 

Niet vreemd
We hoeven ons er zeker niet voor te schamen. Zelfs de discipelen – de mensen die nota bene dagelijks met Jezus optrokken – vragen het: ‘Heer, leer ons bidden!’

Of je nou bezorgd bent over iemand in je omgeving, of dat je zelf tobt met je gebedsleven, hieronder staan wat gedachten die kunnen inspireren. Ze zijn afkomstig van Wim Rietkerk en van Roeland Klein Haneveld die beiden ervaring hebben op dit gebied.

'We hoeven ons niet eerst supergelovig te voelen, voordat we gaan bidden'

Vijf gedachten
1. Bidden kan ook zonder goed gevoel
In Hebreeën 10 vers 19 staat dat we zonder schroom, in alle vrijmoedigheid, bij God mogen komen. De basis van bidden is namelijk dat Jezus door Zijn leven en lijden alles heeft weggenomen wat tussen God en ons in kan staan. Bidden gaat dus uit van iets objectiefs: het staat vast dat de weg tot God open is. We hoeven ons dus niet eerst supergelovig of blij te voelen voordat we gaan bidden. (Wim Rietkerk)

2. De Heilige Geest helpt
Het lijkt soms wel alsof je pas leert bidden, als je niet meer weet hoe je bidden moet. Dat is niet toevallig: ‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.’ (Romeinen 8:26) De Heilige Geest helpt ons dus! Precies op het moment wanneer wij het niet meer weten. Weet je niet meer wat je moet bidden? De Heilige Geest bidt voor je. Wil je groeien in vertrouwen? De Heilige Geest leert het je. (Wim Rietkerk)

'Pray as you can, not as you cannot'

3. Laat het ideaalplaatje los
De gedachte dat je je op een bepaalde manier moet gedragen, kan namelijk zelfs de oorzaak van het probleem zijn. Vergelijk het met iemand die andere mensen ziet dansen en denkt: ja, zo hoort het – dat wil ik ook. Hij gaat het proberen, maar dan blijkt dat hij het totaal niet kan. Tellen kan hij wel. Maar hoe hard en hoeveel hij ook telt, steeds is hij net iets te laat met z’n pasjes. Het wordt een krampachtig en onbeholpen gezicht. Met bidden geldt hetzelfde. Door gedachten ‘zo moet het’ en door voortdurend op anderen te letten, maken we het onszelf niet makkelijker. Dus: laat het veronderstelde ideaalplaatje los. Pray as you can, not as you cannot. (Roeland Klein Haneveld)

4. Laat de ander zichzelf zijn
Het hangt met de derde gedachte samen: laat de ander zijn, wie hij is. De erkenning van de struggles van de ander is belangrijk. Bij Roeland in de gemeente is niemand iets verplicht. Heb je moeite met bidden? Dan bid je niet, of zachtjes. (Roeland Klein Haneveld)

5. Wees open en eerlijk
Als je open en eerlijk bent, durven gemeenteleden ook zichzelf te zijn. Krampachtigheid verdwijnt en een sfeer van openheid ontstaat. Spreek niet extatisch of in mooie volzinnen als dat niet bij je past. Gemeenteleden hebben niets aan leiders die doen alsof ze geestelijk zijn, maar het ondertussen ook niet weten. Laat dus vooral zien dat je zelf ook wel eens ups en downs hebt. (Roeland Klein Haneveld)

Wim Rietkerk is leider van l'Abri in Nederland. Hij heeft verschillende boeken geschreven, waaronder 'Ik wou dat ik kon geloven' en 'De kunst van het loslaten'.

Roeland Klein Haneveld is oudste in de Evangelische Gemeente Ichthus en is nazorgmedewerker geweest bij de EO.

Tekst: Dianne Nolen

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons