Zeldzaam stukje eeuwenoude bijbel voor 99 dollar

Onderzoeker vindt op Ebay eeuwenoud bijbelgedeelte

in Geloven

Er is van alles te vinden op veilingsite eBay, maar een eeuwenoud fragmentje van een papyrusrol? Met daarop een stukje uit het evangelie van Johannes? Geoffrey Smith, een onderzoeker op het gebied van het vroege christendom, verslikte zich bijna, vooral toen hij zag dat het openingsbod op 99 dollar stond.

Smith nam meteen contact op met de verkoper en smeekte hem de online veiling af te breken en hem het stukje Griekse tekst uit het Nieuwe Testament te laten bestuderen. De verkoper stemde in. Dat was in januari van dit jaar.

Nu presenteert Smith de resultaten van zijn onderzoek op een jaarlijkse conferentie over Bijbelse teksten in Atlanta.

Authentiek en zeldzaam
Smith is een oud-student van de Nederlandse papyrologe AnneMarie Luijendijk, hoogleraar aan Princeton University. Zij vertelde in het radioprogramma Met het Oog op Morgen dat ze het stukje papyrus ter grootte van een bankpasje van dichtbij heeft kunnen bekijken en ze denkt dat het authentiek is. Het stamt volgens haar uit de derde eeuw na Christus.

Nieuwtestamentische teksten in het Grieks behoren tot de oudste en zeldzaamste voorbeelden van vroegchristelijke teksten. Elke tekst moet door het Duitse Instituut voor onderzoek naar Nieuwtestamentische teksten als authentiek worden aangemerkt.

Tekst uit Johannes
Op de ene kant staan zo'n zes regels uit het begin van het evangelie van Johannes, om precies te zijn 1:49 tot 2:1, over de bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn veranderd zou hebben, en over het gesprek tussen Jezus en Nicodemus:

Johannes 149Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’ zei Natanaël. 50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51 ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ 21 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er...

Op de andere kant staat een onbekende christelijke tekst.

Uniek
Als Smith en Luijendijk gelijk hebben, dan is dit het eerste unieke voorbeeld van een vroegchristelijke tekst die op een nieuwe papyrusrol is geschreven, in plaats van in een codex. De codex lijkt op ons hedendaagse boek en de eerste christenen schreven hun teksten, heel modern en in tegenstelling tot hun joodse en niet-christelijke tijdgenoten, liever in een codex dan op een rol.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons