Vriendschap = samen God eren

Vandaag is het de Internationale Dag van de Vriendschap

Wanneer twee mensen verbonden zijn in een (hechte) vriendschap, dan kunnen we hier Gods liefde in proeven. Een goede vriendschap voedt niet alleen je eigen ziel en die van je vriend(in), maar door mooie vriendschappen op te bouwen eren we ook God. Hij wordt er blij van wanneer wij anderen lief hebben.

God wil graag betrokken worden in onze levens en dus ook in onze vriendschappen. Toch is dat soms lastig. Het is vaak zoveel makkelijker om gewoon samen dingen te doen of om goede gesprekken te hebben met elkaar. Moet God daar dan ook bij? Hoe zou je dat kunnen doen dan?

1. Samen bidden

Het is in veel vriendschappen vaak toch wel spannend om (voor het eerst) samen te gaan bidden. Maar Corrie ten Boom zei zo mooi: ‘Het belangrijkste dat iemand voor een ander kan doen, is voor hem bidden. Gebed behaalt de overwinning. Iedere andere dienst die wij doen, bestaat eenvoudig uit het oogsten van de resultaten van gebed.’ En dan kun je natuurlijk vóór een ander bidden, maar je zou ook mét je vriend(in) kunnen bidden.
Het voelt voor veel mensen als heel kwetsbaarder om samen hardop te bidden, terwijl het eigenlijk zo helend is. Gebed is heel krachtig – het zorgt ervoor dat we worden ‘aangesloten’ op Gods voorzienigheid en almacht. Jezus zegt: waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden’ (Matteüs 18:20). Je kunt samen met je vriend(in) een krachtig instrument worden in de handen van God, wanneer je samen voor zijn aangezicht komt en luistert naar wat Hij jullie wil zeggen.

2. Samen Gods wil zoeken

Er zijn voor iedereen bepaalde momenten in het leven, dat we een boterbriefje uit de hemel zouden willen ontvangen. Een antwoord op vragen als: ‘God, wat wilt u dat ik doe? Welke richting moet ik kiezen…?’ God wil dat we Hem zoeken en Hij belooft dat Hij zich dan ook laat vinden (Jeremia 29:13). Ja, God zal antwoord geven. Hij spreekt tot ons door zijn woord, in ons eigen hart, maar ook door de woorden van mede broeders en zusters. Wanneer we samen bidden, kan God ons helende woorden in de mond leggen voor de ander of een beeld geven waar je je vriend(in) mee kan bemoedigen. Maar het kan ook praktisch zijn: wanneer je vriend(in) je nood of behoefte kent, weet hij misschien ook wel een oplossing! Samen Gods wil zoeken betekent ook dat we elkaar bemoedigen en inspireren om vol te houden en door te zetten op de momenten dat het moeilijk is om Gods wil te (blijven) volgen.

3. Samen vrucht dragen

Wanneer je samen op zoek gaat naar Gods wil, zul je ook ontdekken dat je elkaar gaat aansporen om meer en meer in Jezus’ voetsporen te gaan wandelen. Simpelweg, omdat we de heilige Geest uitnodigen om ons te veranderen naar het evenbeeld van Jezus en omdat de heilige Geest mensen gebruikt om ons te scherpen (Spreuken 27:17). Wanneer we ons (samen met anderen) laten leiden door Gods Geest, dan zullen we meer vrucht gaan dragen. Alleen kunnen we mooie dingen doen en bereiken, maar sámen wordt iets nog completer.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons