Psalm 42 op Utrecht Centraal

Spontane muzikale actie op de piano

in Mediatips

Zaterdag was op station Utrecht Centraal Psalm 42 te horen. Studenten van Bijbelschool Filadelfia zongen tussen de gehaaste reizigers vers 1 en 5. De studenten waren bij elkaar gekomen om te evangeliseren in winkelcentrum Hoog Catharijne.

Voor de samenzang werd gebruik gemaakt van de 'deel je talent'-piano. De NS heeft piano's neergezet op meerdere stations zodat reizigers muziek kunnen maken. Bij de spontane muzikale actie konden voorbijgangers komen luisteren en werd er een evangelisatiegesprek aangeknoopt.

"Dat vind ik zo mooi"

Evangelist Arjan Baan deelt op zijn facebookpagina onderstaande video. Hij vertelt daarbij dat een mevrouw hem aansprak. Ze vertelde hem dat ze niet meer naar de de kerk kwam en niets meer deed aan het geloof. Ze kende Psalm 42 nog uit haar hoofd, van vroeger. Ze vroeg het nummer aan met de woorden: "Willen jullie Psalm 42 vers 1 zingen? Dat vind ik zo mooi…".

Psalm 42 vers 1 en 5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Bron: Facebook Arjan Baan

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons