Missionair zijn als niemand luistert

Over het boek ‘Vreemdelingen en Priesters’ van Stefan Paas

in Mediatips

Vrijwel niemand deelt je geloof of heeft er zelfs maar belangstelling voor. Mensen nemen niet eens meer de moeite om een standpunt in te nemen over God. Kun je dan nog missionair zijn? En, hoe dan?

Aan deze vragen wijdt Stefan Paas zijn nieuwe boek ‘Vreemdelingen en Priesters’. Als theoloog woonachtig in Amsterdam ontdekte hij als geen ander dat christen zijn niet langer een zaak is van ‘zo hoort het’. Nee, christenen zijn zelfs voor het eerst sinds lange tijd weer ‘zwak’ en ‘dwaas’. 

Anno 2015
Gelukkig gaat het boek verder dan alleen deze constatering. In een kleine 250 pagina’s zet Paas uiteen hoe hij missionair zijn anno 2015 voor zich ziet. Daarvoor is het nodig om anders tegen evangelisatie aan te kijken. ‘We moeten leren evangelisatie en bekering los te maken van streven naar kerkgroei: evangelisatie en bekering zijn goed genoeg in zichzelf, ook als de kerk er niet van groeit’. Paas hoopt dat zijn boek helpt om op een ontspannen, hoopvolle en realistische manier missionair te zijn.

"...werken aan herstel van relaties en mensen uitnodigen..."

Realisatie: We zijn vreemdelingen
Christenen en kerken als vreemdelingen. Dat is wat dit boek schetst. In de eerste brief van Petrus gaat het over ‘vreemdelingen’ in de verstrooiing. Paas gebruikt dit als spiegel voor onze situatie nu. Want die twee hebben raakvlakken: ‘Het waren gemeenschappen in onderhandeling met de wereld, zonder hun besef van eigenheid te verliezen’. Ook in seculier Europa is de kerk aan het marginaliseren. Hoe kunnen we dan toch hoopvol missionair zijn?

Toekomst: Priesterkerk 
Paas komt met het model van de priesterkerk. Een samenvattende uitleg uit het boek: ‘Een gemeenschap die bemiddelt tussen God en wereld. Die per definitie een minderheid vormt, als zijnde haar ‘natuurlijke stand’. De priesterkerk stelt zich niet tegenover de wereld op, maar wijdt zich toe aan de wereld van God, door te werken aan herstel van relaties en door mensen uit te nodigen zich bij de vierende gemeenschap te voegen.’ 

Waarom niet lezen? 
Je bent druk, hebt weinig tijd. En er zijn heel veel boeken de moeite waard. Maar de toekomst van de kerk houdt je bezig. In de tijd die je hebt, pak je bijbel en lees de eerste brief van Petrus eens door. Dan weet je gelijk waar die ‘vreemdelingen en priesters’ nou vandaan komen. 

Waarom wel lezen? 
Het boek doet wat het belooft: inspirerend en hoopvol zijn. Het drukt de kerk met de neus op de feiten, maar is toch hoopvol en brengt perspectief. Het schept wat rust in de onrustige wereld van de missionaris in Nederland. Relax. God doet het. En christenen in Nederland mogen leren priester te zijn. 

Arne Maat

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons