"Kerkdeuren open op koopzondag!"

Uitkomst enquête toont nieuwe kansen voor kerk

in Christelijk Nieuws

Op adem komen in een kerk met kop koffie of een gesprek tijdens een drukke koopzondag? "Ja, doen!" zegt driekwart van de kerkgangers die hierover een enquête hebben ingevuld.

Het christelijke opiniemagazine De Nieuwe Koers heeft een enquête onder christenen gehouden over koopzondag. Kernvraag: zie je de koopzondag als bedreiging of als kans voor de kerk?

De uitkomst van de enquête wijst erop dat er bereidheid is onder kerkgangers om juist op koopzondag de kerkdeuren open te zetten.

Aanleiding
In Amersfoort zijn in de zomermaanden oecumenische vesperdiensten gehouden op koopzondag. Dit initiatief wekt de interesse van redacteur Jasper van de Bovenkamp: hoe zouden kérken tegenover het idee van 'de koopzondag als missionaire kans' staan?

Open die deuren
Ruim 1000 mensen hebben via de site van De Nieuwe Koers de vragenlijst over de koopzondag ingevuld. 68% van de ondervraagden vindt dat de kerken zich tegen de komst van koopzondagen moet uitspreken wanneer dat op de politieke agenda staat. Is het besluit om koopzondagen in te stellen eenmaal genomen, dan vindt bijna 78% dat de kerk daar positief op moet reageren. Hoe? Open de kerkdeuren.

Gesprek en concerten
Een kop koffie, een gesprek met de pastor of voorganger: driekwart van de ondervraagden vindt dat het winkelend publiek in de kerk terecht moeten kunnen op koopzondagen. Ook vindt de helft van de respondenten het een goed idee wanneer mensen in de kerk voor stilte terecht kunnen. Een derde omarmt de gedachte om concerten te organiseren met liturgische of klassieke muziek. 

De hoop is dat de uitkomst van deze enquête kerken in Nederland stimuleert om verder na te denken over hun missionaire mogelijkheden op koopzondag. Vraag blijft: wat wenst en vindt het winkelend publiek eigenlijk zelf?

  • Bekijk hier zelf de enquête

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons