Hele bijbel vertalen in twee maanden

Enorme tijdwinst door nieuwe werkwijze Wycliffe

in Geloven

Is het mogelijk de Bijbel sneller te vertalen in talen waarin dit boek nog niet is uitgegeven? Wycliffe Associates ontwikkelde een nieuwe werkwijze en bewees dat dit inderdaad kan. In twee maanden kunnen zij de hele Bijbel vertalen.

Nieuwe werkwijze uitgetest
In 2014 werd de proef op de som genomen. 13 vertalers gingen in vier groepen uiteen om delen van het Nieuwe Testament te vertalen. Elke groep kreeg Bijbels mee in de talen die door de vertalers gesproken werden. Met behulp hiervan werd de vertaling in de nieuwe taal gemaakt. Elke groep werkte aan andere Bijbelboeken, waardoor het vertaalwerk extra snel ging. Nadat de vertalingen gemaakt werden, werd het resultaat zorgvuldig gecontroleerd. De resultaten waren positief. In twee weken tijd vertaalden zij met elkaar de helft van het Nieuwe Testament.

Bereikte resultaten
Deze vertaalmethode, die de naam MAST (Mobilized Assistance Supporting Translation) heeft meegekregen, wordt inmiddels op veel plaatsen toegepast. Door met grotere vertaalteams te werken lukt het om de hele Bijbel in twee maanden te vertalen.

In 2014 had Wycliffe Associates 115 vertaalprojecten lopen. Dit jaar zijn daar 133 aan toegevoegd. De verwachting is dat er in 2016 nog eens 500 bijkomen. Wycliffe Associates, een kleine zusterorganisatie van de Wycliffe Bijbelvertalers, heeft de lat voor zichzelf erg hoog gelegd. Zij wil dat elke taalgroep in de wereld in 2025 over een eigen Bijbelvertaling beschikt.

Reacties van andere organisaties
De MAST vertaalmethode leidt niet alleen tot positieve reacties. Sommige organisaties die ook Bijbelvertaalwerk doen maken zich vooral zorgen over de kwaliteit van de vertalingen. In augustus is de MAST methode in Ethiopië aan een test onderworpen.  In samenwerking met Wycliffe Associates werd door de Maclallan Foundation onderzocht of de claims van Wycliffe Associates te rechtvaardigen zijn. Bij een pilotproject werd duidelijk dat zowel de werksnelheid als de kwaliteit van de vertalingen niet aan de hooggespannen verwachtingen beantwoordden. Op de website van Wycliffe Associates blijft deze organisatie vasthouden aan de tijdwinst die met de MAST methode behaald wordt.

Bronnen: Christianity Today / Mission Network News

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons