Drie hoopvolle gedachten bij rouw

Eeuwigheidszondag: God zegt 'Ik ben erbij'

in Geloven

Iedereen heeft te maken met verdriet en rouw. Iedereen gaat hier anders mee om. In de Bijbel is Job iemand die bij uitstek te maken heeft gehad met verdriet en verlies. Vanuit zijn levensverhaal delen we drie gedachten die je kunnen helpen bij rouw.

Zondag 22 november is het volgens de kerkelijke kalender eeuwigheidszondag. Een zondag waarop veel kerken stilstaan bij de mensen die afgelopen jaar, of langer geleden, overleden zijn. Deze zondag is het ‘oudejaarsfeest’ van de kerk.

Rouwen om dierbaren die (recent) overleden zijn, kost tijd. Vanuit het verhaal van Job staan we stil bij drie hoopvolle gedachten.

1. Verdriet mag er zijn
Job heeft veel verdriet. Hij verliest alles: zijn vee, knechten en kinderen. Hij is in diepe rouw. En zijn vrienden praten hem eigenlijk alleen maar meer de put in. Hoe reageert God? Niet door zijn verdriet weg te nemen of direct in te grijpen. Nee, het verdriet blijft en mag er zijn. 

2. 'Ik ben erbij'
Op het moment dat God aan Job meer vertelt over wie Hij is, doet dit iets met Job. Hij is onder de indruk. Dit blijkt uit zijn woorden in het begin van hoofdstuk 42: ‘Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd’. Een glimp van God te zien is genoeg voor Job. God wil deze troost ook aan jou bieden. De naam waarmee God zichzelf bekend maakt in het Oude Testament is immers: ‘Ik ben erbij’.

Wat helpt jou om in je verdriet, te zien op God, en te vertrouwen op zijn nabijheid?

3. Hoop voor de toekomst
De bijbel laat zien dat de dood niet het laatste woord heeft. Verdriet zal niet voor altijd zijn. Job zegt te midden van zijn lijden: ‘Mijn verlosser leeft’. (Job 19) Ondanks alles weet hij dat het goed zal komen. Dat hij God gaat zien, omdat zijn verlosser leeft. Na eeuwigheidszondag breekt de adventstijd aan. We zien uit naar de geboorte van Jezus, de verlosser. Hij is de hoop voor de toekomst.

Familieportaal
Het Nederlands Dagblad lanceert vandaag het 'familieportaal'. Een website waar familieberichten uit het Nederlands Dagblad komen te staan. Je kunt via de site een bericht naar de familie sturen, maar ook een kaartje of een bloemetje. Ook kan de familie een persoonlijke internetpagina aanmaken voor foto's en video's. Een online gedenkplek.

 

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons