De PKN in 2025

Synode PKN vergadert over toekomstplan

in Christelijk Nieuws

Gisteren en vandaag vergadert de synode van de Protestantse Kerk Nederland in Lunteren over onder meer de toekomst van de kerk. Ook wordt gesproken over de aanstelling van een protestantse bisschop.

Onder andere de nota "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg" wordt besproken. De reacties van de synode hierop waren overwegend positief. In de nota, die gaat over de toekomst van de PKN, wordt onder meer gepleit voor een lichtere organisatiestructuur. De kerk is meestal teveel gebaseerd op een bestuurs- en vergadercultuur. De generale synode heeft gisteren unaniem besloten dat deze nota wordt aanvaard als uitgangspunten voor het beleidsplan van de PKN in 2017-2020.

Bisschop
Een ander thema uit de nota gaat over het invoeren van het bisschopsambt. Om dat te realiseren wordt het voorstel besproken om de huidige 75 classis samen te voegen tot 8 regio’s. Elke regio krijgt een eigen ‘pastor pastorum’. Geen manager, maar iemand met gezag en levenswijsheid en die kan samenbinden. Deze bisschop zou een pastorale functie met betrekking tot de regio krijgen. Scriba Arjan Plaisier beloofde om in de volgende vergadering van de generale synode, in april 2016, deze nieuwe functie verder uit te werken.

Geld kan beter in rook opgaan
Verder wordt in de nota beschreven dat de kerk moet accepteren dat de PKN niet overal in Nederland meer aanwezig is. Ook benoemt Plaisier dat het oppotten van geld door kerken geen goed idee is. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Plaisier: "Dat is zonde. Maar een gemeente waar het geld rijkelijk vloeit, kan ook denken aan andere gemeenten die iets nodig hebben, of aan de landelijke organisatie. Geld kan nog beter in rook opgaan dan dat het in een kast bij de mottenballen ligt." Recentelijk werd bekend dat de PKN-kas overloopt en dat het tijd is voor investeringen.

De synode duurt nog tot vrijdagmiddag. 21 en 22 april komt de synode opnieuw bij elkaar.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons