De God van Gert-Jan Segers

Nieuwe fractievoorzitter CU over geloof en roeping

in Christelijk Nieuws

Eerst wilde hij boer worden, toen soldaat, daarna dominee, maar uiteindelijk belandde hij in de politiek. Daar wil hij het geloof handen en voeten geven. Vanaf vandaag is Gert-Jan Segers de opvolger van Arie Slob als de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie.

"Geloof is niet alleen voor de zondag en ook niet alleen iets waarover je mooie dingen kunt zeggen. Ik wil laten zien dat geloof en christelijke waarden er juist om vragen om praktisch te worden vertaald en zo hun waarde te bewijzen voor de samenleving," schreef Segers op de website van de Tweede Kamer.

Levensles
Op de vraag wat zijn belangrijkste levensles is zegt Segers in een interview dat binnenkort in Visie verschijnt: "Een tijd geleden zei iemand op een gebedskring tegen me: 'Laat de Heer uw vreugde zijn.' Dat draag ik bij me. Ik heb soms de neiging de last van de wereld op mijn schouders te voelen, alsof ik de aarde moet redden. Dat is een misplaatst verantwoordelijkheidsgevoel. Deze tekst leert me dat mijn leven afhankelijk is van God. Dat is de bron van mijn vreugde, juist in een hectisch leven."

God of politiek
Segers groeide op in een warm SGP-nest. Al op jonge leeftijd ging het aan tafel over twee onderwerpen: óf God, óf politiek. Dat vertelde hij dit jaar in het EO Radio 5 programma Onderweg. Onderwerpen als vrede, veiligheid en dreiging uit het oosten werden in het gezin Segers veel besproken, soms tot frustratie van andere familieleden.

,,Je moet niet om de haverklap met Bijbelteksten aankomen''

Preken
In Visie vertelt Segers ook wat hij had willen worden toen hij jong was: "In de juiste volgorde: boer, want ik groeide op naast een boerderij, militair en predikant of zendeling. Dat laatste ben ik ook geworden, in Egypte. En ik preek nog altijd regelmatig. Wat ook in de politiek is gebleven, is mijn diepste motivatie: Gods bewogenheid voor deze wereld handen en voeten geven."

Roeping
Toen Segers acht jaar oud was kreeg zijn vader de roeping om een kerk op te richten. Het gezin verhuisde naar Leeuwarden. Roeping heeft ook het leven van Segers zelf gestempeld. "Denken en geloven te weten dat God je ergens wil hebben is wel de rode draad." Ondanks zijn SGP-achtergrond heeft Segers bewust voor de ChristenUnie gekozen. Een overtuigde keuze in zijn studententijd die alles te maken heeft met godsdienstvrijheid en tolerantie.

Rechtvaardigheid
Ruimte moet er namelijk voor iedereen zijn. Niet alleen voor de eigen achterban of alleen voor christenen. Dat is onrechtvaardig. De overheid moet een ruimte openlaten waarin iedereen zijn hart mag laten spreken, binnen de grenzen van de wet. Moslims, christenen en niet-gelovigen moeten daarom evenveel rechten en plichten hebben. "God geeft mensen de ruimte om vóór of tegen hem te kiezen." Als voorbeeld noemt hij de gelijkenis van de verloren zoon waarin hij de vader vergelijkt met het beeld van God.

,,Ik hou ontzettend van de kerk en nog meer van God''

"De zoon zegt: 'ik wil mijn erfenis, ik wil weg, ik heb het gehad met je.' Dan zegt de vader: 'hier heb je het geld, je mag gaan'. Het snijdt de vader door zijn ziel en zijn hart breekt. Hij vindt het verschrikkelijk. Maar dat is de vrijheid die God geeft. Ook om weg te lopen en óók om tegen God te kiezen. Die vrijheid is ook nodig om in vrijheid voor Hem te kunnen kiezen."

Verbinding
Hoe kijken andere politici in de Tweede Kamer naar de christelijke partijen? Het persoonlijke respect voor het geloof in de Tweede Kamer is volgens Segers zeker aanwezig. "Soms praat je er zelfs op een persoonlijke manier met kamerleden over door." Maar in het debat is het soms iets lastiger. Daar moet het allemaal iets voorzichtiger. "Je moet er niet om de haverklap met Bijbelteksten aankomen."

"Ik wil in de politiek verbindend zijn. Het is belangrijk hoe je de boodschap overbrengt. Oneliners zijn populair, maar in de politiek zijn ze alleen nuttig als je er een goed verhaal aan kunt koppelen."

Kamervragen
De afgelopen jaren zette Segers zich onder meer in voor de bestrijding van drugs, prostitutie en mensenhandel. Zo stelde hij recentelijk kamervragen over ruilprostitutie bij rijscholen en de hoge gokverslaving in Nederland.

Bekijk de videoregistratie van het interview in EO Radio 5 Onderweg.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons