"Christelijke woorden voelden als zaagsel in mijn mond"

Aanbiddingsleider Brian Doerksen

in Geloven

Als hij zichzelf typeert, is het eerste woord dat hij gebruikt “kwetsbaar”. De internationaal bekende aanbiddingleider en singer-songwriter Brian Doerksen weet wat het is om tegenslag te ervaren.

Zijn aanbiddingsnummers horen bij de meest gezongen liederen in de kerk: Refiners Fire (Maak mij rein voor U), Come, now is the time (Kom, nu is het tijd) en Hope of the nations (Hoop van de volken). Heel veel christenen wereldwijd zingen ze mee. 

Elektrische lading
Het zag er aanvankelijk helemaal niet naar uit dat Brian Doerksen aanbiddingsleider zou worden – laat staan dat hij een groot stempel zou drukken op de aanbiddingsmuziek zoals wij die nu kennen. Tijdens zijn kinder- en tienerjaren was hij vooral bezig met sporten. Hij blonk uit in basketbal. Pas nadat hij op zijn tienerkamer een diepe ervaring met God had, veranderde dat. “Het was alsof er een sterke, elektrische lading door mijn lichaam stroomde. Ik werd tegen de grond geslagen, maar realiseerde me dat die kracht er niet was om me te vernietigen, maar om van me te houden. Het was alsof iemand zei: ‘Aanbid Me, geef je over en je zult je ware ik vinden.’ Op dat moment werd er een creativiteit in me geboren. Ik pakte het gitaarspelen op en begon met liedjesschrijven.”

Onverstandig
Met dat liedjesschrijven kreeg hij zoveel succes, dat hij als 20-jarige werd gevraagd de aanbidding te leiden in de jonge Vineyard-gemeente, die net was gesticht in Canada. Binnen drie jaar was hij er voltijds voorganger. “Achteraf vraag ik me af of het verstandig was zo’n jonge gast zoveel verantwoordelijkheid te geven. Toch was het de enige beslissing die juist was; als de toenmalige leider niet in mij had geïnvesteerd, zou ik nu niet zijn waar ik ben. Hij zag iets in mij en wilde me laten groeien. ”

Pijnlijke periode
Niet altijd pakten die keuzes goed uit. In de jaren ‘90 werkte hij mee aan een musical. Hij stopte er niet alleen zijn creatieve energie in, maar ook zijn geld. De musical flopte. “Een heel pijnlijke periode,” vertelt Brian. “Ik dacht dat mijn dagen als songwriter geteld waren – mijn creativiteit was op, ik was teleurgesteld in de oppervlakkigheid van veel aanbiddingsnummers en de cynische industrie daaromheen.”

En toen, op een ochtend tijdens een wandeling in Londen, kwamen de woorden in hem op van een lied dat nu in duizenden kerken gezongen wordt: Come, now is the time to worship. “Dat voelde als een wedergeboorte: het gaat niet om mezelf, niet om de industrie, maar om aanbidding.”

'Het gaat niet om mezelf, het gaat om aanbidding'

De periode hierna voelde als de gelukkigste in zijn leven. Zijn vrouw en hij stichtten een gezin, hij hervond zijn creativiteit en werkte mee aan verschillende aanbiddingsalbums. En net toen Brian zich besefte hoe gelukkig hij was, diende de volgende crisis zich aan. “Onze jongste zoon bleek het Fragiele X-syndroom te hebben. Dat betekent dat hij een verstandelijke beperking heeft en moeilijk contact legt met andere mensen. In 2000 ontdekten we dat ook onze oudste zoon het syndroom had. Op dat moment dacht ik er opnieuw aan om helemaal te stoppen met mijn bediening.”

Niet overleefd
Zijn twee gehandicapte kinderen hebben grote invloed op Brians leven. Hij verdeelt zijn tijd tussen zijn gezin in het zuidwesten van Canada en het Prairie Bible Institute in het midden van het land, waar hij lesgeeft. “Mijn zoons bepalen mijn tempo. Ik toer niet veel, ga niet op lange reizen en ben vaak thuis. Als ik die keus niet had gemaakt, hadden mijn huwelijk en gezin het niet overleefd.”

Onmiddellijk voegt hij eraan toe: “Ik ervaar mijn zoons overigens als grote zegen. Veel van mijn liedjes ontstaan in de grond van onvoorwaardelijke liefde die ik ervaar in mijn gezin. Mijn jongens leren mij heel veel over die liefde. Ik ben gek op het bedenken van concepten, op het worstelen met woorden. Maar woorden betekenen niets voor hen; zij begrijpen die niet. Wat ze wél begrijpen is een knuffel; ze begrijpen dat er voor ze gezorgd wordt, dat ze te eten krijgen. Ik moet mijn intellectuele kant dus opzij schuiven en me aan hen overgeven. Dat vertelt me zóveel over God. Als mijn zoons in paniek raken, dan helpt maar één ding: een heel stevige, dwingende omhelzing. Pas als ze de liefdevolle druk van onze armen om zich heen voelen, komen ze tot rust. Dat leert mij meer over God dan een avond discussiëren over een nieuw idee.”

Alverzoener
Liefde en vertrouwen, dat is de basis waarnaar Brian telkens terugkeert. Maar op die weg is hij veel zekerheden kwijtgeraakt. “Als ik je die lijst moest opnoemen, zijn we nog wel even bezig,” grijnst hij. “Ik weet bijvoorbeeld niet meer zeker wie echt God dient en wie niet. Vroeger wel – toen was dat helemaal helder. Een hoop christenen waren fout, en andere religies waren dat zeker. Nu geloof ik dat er ook binnen de islam of het hindoeïsme mensen zijn die oprecht zoeken naar God, en mensen die misbruik maken van het geloof – net als bij ons. Ik ben geen alverzoener, maar ik vind het veel minder eng om te kijken wat ik van andere religies kan leren.

En zo zijn er meer dingen. Hemel en hel – waarom zou ik moeten geloven dat God bewust mensen voor altijd martelt? Dat helpt toch niemand? Of iets als de leeftijd van de aarde – geen idee. Bevriende geologen beweren dat de aarde heel oud is. Zij hebben er verstand van, ik niet. Ooit zullen we de waarheid volledig kennen – nu gaat het vooral om liefhebben. We hebben de kerk te vaak verbouwd tot een gebouw waarin we elkaar willen overtuigen van de waarheid. Laten we alsjeblieft samen knielen, onze pijn, vragen en aanbidding aan God geven en dan met z’n allen aan tafel gaan voor de maaltijd van de Heer. Dan is het echt niet meer zo belangrijk of we precies hetzelfde vinden over van alles en nog wat.”

Bron: EO Visie

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons