Chinese christenen inspireren Nederlanders

"Iedereen is daar bezig om het evangelie te delen met anderen"

in Christelijk Nieuws

Het christendom in China ondergaat de laatste jaren stormachtige veranderingen. In oktober ging een groep van 19 PKN-predikanten op studiereis naar China om te leren van Chinese christenen. Wat viel de predikanten op en wat kunnen wij in Nederland van ze leren?

Het christendom in China groeit hard. In 1949 woonden naar schatting 1 miljoen christenen in China. Nu zijn dat er volgens Open Doors ruim 85 miljoen. Deze onstuimige groei was voor de PKN de reden om een studiereis naar China te organiseren. Gedurende 2,5 week hielden de predikanten een blog bij met hun ervaringen. Aan het einde van de reis spreken we Bas Plaisier, één van de reisleiders, over zijn ervaringen en opvallende aspecten aan de reis.

Minderheid
Christenen in China zijn, ondanks de groei, nog steeds sterk in de minderheid. Plaisier: "China behoort in percentage en in absolute aantallen tot het meest geseculariseerde land ter wereld. Maar ze laten zich er niet door van de wijs brengen. Ze spreken niet over 'slechts 5% van de mensen in onze stad is christen' maar over 'al 5% van de mensen in onze stad is christen.'"

Uitdragen
Tijdens de reis is vooral duidelijk geworden dat christenen in China hun geloof graag uitdragen. De missionaire bewogenheid en drive is bij alle christenen goed te merken. "Iedereen is op de een of andere manier bezig om het evangelie te delen met mensen. Ook nemen ze vrienden mee naar de kerk" zegt Plaisier. "In de kerk gaat het ook steeds over het uitdragen van het geloof. Je merkt dat christenen bezig zijn om hun geloof te laten merken in hun leven."

Niet altijd makkelijk
Regelmatig is in de media te lezen over onderdrukking van christenen in China. Recent nog moesten kruizen van kerken in China verwijderd worden. En op de ranglijst van Open Doors is China dit jaar gestegen van plek 37 naar plek 29. Plaisier heeft hier niks van gemerkt en vind ‘christenvervolging’ een veel te groot woord.

"Op bepaalde punten hebben christenen het niet gemakkelijk. [..] We moeten af van het idee dat China overal hetzelfde zou zijn. Het maakt uit in welke provincie je bent, zelfs in welke regio, stad of wijk. Het verschilt vaak sterk van plek tot plek."

"De kruizen die van kerken afgehaald worden speelt zich af in 1 provincie. Er is zelfs een kerk afgebroken omdat het niet voldeed aan de regels die men stelde. Maar in de hoofdstad van diezelfde provincie waren we vorige week nog in de grootste kerk van China waar maar liefst 5000 mensen samenkomen. En bovenop die kerk staat een kruis."

,,Geweldige groei en dynamiek die je vaak in het westen niet meer zo ziet "

Blijmoedig
De groep predikanten heeft weinig gemerkt dat christenen zich aan de rand geschoven zouden voelen. Integendeel: de christenen waren vaak blijmoedig. In de meeste kerken merk je helemaal niets van de beperkte regels. Volgens Plaisier doet de situatie denken aan die in Nederland: "Als je naar Nederland kijkt en als je hoort hoe men vanuit de opinie over het christelijk geloof praat dan lusten de honden daar vaak geen brood van. In bepaalde gebieden is het ook nog eens zo dat als er tijdens een dienst bijvoorbeeld teveel lawaai wordt gemaakt dat er dan direct controle voor de kerk staat. Als zoiets in China gebeurt spreken we over christenvervolging. Als dat bij ons gebeurt zeggen we: 'dat is nu eenmaal zo'."

"Ik wil hiermee zeggen: ik zou zeker niet over China willen zeggen dat er vervolging is. Christenen moeten zich ook gewoon aan regels houden. Soms zijn die heel strikt, soms heel open. En dan blijkt dat er ook gewoon huiskerken zijn die volledig geaccepteerd worden. En dat zijn helemaal geen ondergrondse kerken meer."

Houding
In Nederland kunnen we veel leren van de Chinese christenen. Volgens Plaisier gaat het vooral om de houding van de Chinese christenen die hem inspireert: "Laat je niet zozeer ontmoedigen als je een minderheid bent. Leef je geloof en wees blij met je geloof." Wat vooral duidelijk naar voren kwam was de blijheid die christenen uitstralen. "Mensen zijn blij dat ze christen zijn. Ze hebben iets gevonden dat voor hun een grote schat is. En dat dragen ze uit."

McDonalds
Ook het openlijk uitdelen en uitdragen van het geloof is in China sterk aanwezig. "Vorige week liepen we langs een McDonalds in Hangzhou. Er stond een tafel voor het raam en veel studenten zaten er te eten. En daar zat een meisje met een Bijbel voor haar, die tegen het raam rust. Zij zat daar Bijbelstudie te doen, open en bloot bij de McDonalds. Toen zei ik nog tegen mijn vrouw: 'dat is nou typisch China'."

Tastbaar
Bijbelse aspecten die eigenlijk zo doodgewoon zijn, en die zo duidelijk in het Nieuwe Testament te vinden zijn, zijn in China met handen te tasten. In China zijn veel overeenkomsten te vinden met de eerste kerk in Handelingen. En dat is iets waar wat we volgens Plaisier van de Chinezen kunnen leren:  "Het bidden met elkaar, het bij elkaar komen, het kerk-zijn door samen avondmaal te vieren en het samen helpen van anderen: aspecten waardoor anderen in jouw levenshouding en in jouw levenswijze gaan zien dat het iets uitmaakt of je Christus volgt of niet."

"Deze doodgewone aspecten zijn vaak niet zo zichtbaar in onze eigen gemeenten. Maar ze vielen bij de predikanten op in onze reis en ze waren erdoor verbaasd. Ze lieten zich erdoor bemoedigen en het gaf hen af en toe ook een kick: 'ja precies, daar gaat het over in het geloof en in de kerk.'"

Foto's: Willem-Jan de Wit

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons