Wereldrecordpoging bijbellezen geslaagd

Opbrengst: ruim 7000 euro voor Serious Request

in Geloven

Het wereldrecord non-stop bijbellezen heeft 7000 euro opgeleverd voor Serious Request. Het doel dit jaar is jongeren een kans bieden op persoonlijke ontwikkeling. Met dit bedrag kunnen veel jongeren worden geholpen.

Na een kort ochtendgebed startten op zaterdag 24 oktober om 10.00 uur tien kinderen van de Benjaminschool uit Brunssum met ieder 10 minuten lezen van de non-stop bijbellezing in de Savelbergkapel aan de Gasthuisstraat in Heerlen. 

Aanvankelijk waren er onvoldoende aanmeldingen, namelijk voor maar 63 uur. Er was minimaal 87 uur nodig om de Bijbel van kaft tot kaft uit te lezen. Dat was een schatting maar doordat er een nieuwe vertaling werd gebruikt, de Bijbel in Gewone Taal, was het onduidelijk of die schatting klopte.

In de loop van die eerste dag ontstond er al veel enthousiasme en dynamiek. Na een oproep in de Tempspleinkerk door ds. Van Es meldde zich een groepje nachtvrijwilligers aan. Tussen vier en acht werd die groep uitgebreid tot de noodzakelijke minimaal 6 aanwezigen.

Maar omdat de schatting niet klopte met de vertaling moest er zeker 5 uur extra worden gelezen. Met veel extra enthousiaste lezers werd de tijd tot woensdagmorgen 3.00 uur overbrugd. Het aansluitende nachtgebed werd nog door 12 mensen meegemaakt, met aller ogen gericht op de paaskaars, terwijl men Psalm 27 zong: 'Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here'.

Per minuut werd door de lezers minstens 1 euro gesponsord. Op dit moment staat het eindbedrag op ruim 7000 euro. 

Bron: Raad van Kerken Parkstad

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons