Website helpt bij geloofsopvoeding

94% ouders ontvangt graag hulp van kerk

in Geloven

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) krijgen een online opvoedplein waarbij ouders en ambtsdragers meer informatie kunnen vinden over geloofsopvoeding. "Het moet een ontmoetingsplek worden voor iedereen die betrokken is bij de christelijke opvoeding."

Dat maakte de projectgroep 'Geloof in het gezin' van de CGK afgelopen vrijdag bekend, aldus het Nederlands Dagblad. Volgens een onderzoek van de projectgroep, gehouden onder 500 ouders en de helft van de CGK-kerkenraden, worstelen veel ouders met 'praten over het geloof'. Tegelijk geven ouders aan dit graag te willen leren.

Volgens de resultaten wil 94% van de ouders graag dat de kerk hen steunt in het christelijk opvoeden van hun kinderen. Een groot deel daarvan zou graag meer steun ontvangen van de kerk en de gemeenteleden. 95% van de kerkenraden wil die steun ook graag bieden.

Op het plein komt informatie te staan over thema's als bijbellezen, bidden, zingen, sport en internet. Ouders kunnen daar online ook hun ideeën voor uitwisselen. Verder komen er ervaringsverhalen, literatuurtips, praktische handreikingen en materialen op de website. De projectgroep gaat ook samenwerking zoeken met andere organisaties voor specialistische vragen, bijvoorbeeld over mishandeling of verslaving.

Meer informatie over het opvoedplein is binnenkort te vinden op de website van Geloof in het gezin.

Al eerder waren er verschillende initiatieven voor hulp bij opvoeding. Zo werd vorig jaar de app 'Druppels' gelanceerd. Ook Mirjam van der Vegt blogde recentelijk over een aantal nieuwe initiatieven.

Bron: Nederlands Dagblad

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons