Wat kunnen wij leren van vervolgde christenen?

"Geluk in God overstijgt alles"

in Christelijk Nieuws

Het lijkt onlogisch: vervolgd worden vanwege je geloof en toch geluk vinden in het volgen van Jezus. Aad Kamsteeg is veel in contact geweest met christenen die vervolgd worden. Wat kunnen wij van hen leren?

Aad Kamsteeg en Hans Le Poole verzorgden jarenlang het buitenlandcommentaar bij Tijdsein tv. Het onderwerp geloofsvervolging kwam regelmatig ter sprake. Nu, tientallen jaren later, gaan ze opnieuw in gesprek.

Onderstaande vragen worden in de video voorgelegd aan Aad Kamsteeg:

  • Wat heeft in je bezoek aan vervolgde christenen de meest indruk op je gemaakt?
  • Brengt geloofsvervolging je aan het twijfelen?
  • Komt de ‘waaromvraag’ van het lijden sterker naar boven?
  • Wat kunnen we als kerk en christenen hier leren van de vervolgde christenen?

Aad Kamsteeg
Naast zijn jarenlange ervaring met buitenlandcommentaar en journalistiek, heeft Aad Kamsteeg veel contacten met vervolgde christenen. In juni is zijn boek ‘Tegen de verdrukking in’ verschenen. In dit boek bevraagt Kamsteeg christenen die te maken hebben met vervolging. Hij vraagt hen onder andere hoe zij omgaan met 'de waaromvraag' van hun lijden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons