Veel kerken niet klaar voor ANBI deadline

Brandbrief PKN over nieuwe ANBI deadline

in Christelijk Nieuws

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland stuurt deze week alle protestantse gemeenten en colleges van diakenen een brandbrief over de ANBI-status. Naar schatting honderden gemeenten of kerkelijke colleges voldoen nog niet aan de strengere eisen van de Belastingdienst.

"Geïrriteerde gemeenteleden die hun giften voor Kerkbalans niet meer van de belasting kunnen aftrekken. Geschrokken kerkrentmeesters die onverwacht schenkbelasting moeten betalen over een mooie gift aan de gemeente. En teleurgestelde diakenen die opeens erfbelasting moeten betalen over een groot legaat aan de diaconie." Dat staat gemeenten en diaconieën te wachten als zij op 1 januari 2016 hun ANBI-status zijn kwijt geraakt, waarschuwt de PKN op zijn website.

ANBI Status
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Kerkelijke gemeenten, diaconieën en bijvoorbeeld goededoelenorganisaties kunnen door de belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling worden aangewezen.

De aangescherpte ANBI-regels eisen van goede doelen dat ze transparant zijn. Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk en haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Zo eist de Belastingdienst online transparantie over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Deadline
In de brandbrief wijst de dienstenorganisatie op twee belangrijke ANBI-deadlines. Voor 1 november dit jaar moeten gemeenten en hun colleges hun ANBI-website via het Ledenregistratiestysteem (LRP) van de kerk hebben doorgegeven aan de dienstenorganisatie. Voor 31 december moeten alle ANBI-websites te vinden zijn via de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron: Friesch Dagblad

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons