'Protestantse kerk krijgt bisschop'

Pleidooi Scriba Arjan Plaisier voor 'pastor pastorum' krijgt bijval

in Christelijk Nieuws

In het synoderapport ‘Kerk 2025’ over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gepleit voor een opdeling van de Protestantse Kerk in acht regio's met in elke regio een eigen ‘bisschop'.

De Protestantse Kerk moet back to basics. De centrale vraag in het rapport is dan ook: ‘Waar gaat het echt om in de kerk?’ Een van de antwoorden is gelegen in een meer transparante en eenvoudige inrichting van de kerk waarin meer ruimte is voor de plaatselijke gemeenten.

Scriba Arjan Plaisier: “Bij het back to basics hoort dat je eerlijk en kritisch naar de organisatie van onze kerk kijkt. De hoofdvraag is: hoe kan onze tred lichter worden? Teveel in ons huidige kerk-zijn is gebaseerd op een bestuurs- en vergadercultuur die is weggesleten. Het zal lichter moeten, ook al omdat we het met minder mensen en middelen moeten doen.

Om dat te realiseren is het voorstel om de 74 classes samen te voegen tot 8 regio’s. Elke regio krijgt een eigen ‘pastor pastorum’, al snel een bisschop genoemd. Iemand met een herderlijke opdracht. Geen manager, maar iemand met gezag en levenswijsheid en die kan samenbinden.

Deze en ook andere ideeën om de kerk klaar te maken voor de toekomst slaan breed aan. Hans Maat van het Evangelisch Werkverband reageert in het ND met: “De Protestantse Kerk heeft nodig dat iemand ingrijpt als het misgaat in een gemeente. Te vaak blijken problemen niet lokaal te kunnen worden opgelost. Maar de bisschop moet wel een geestelijke zijn, geen manager’.

Download hier het hele rapport Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg.

In de vergadering van de generale synode op 12 november 2015 wordt het rapport verder behandeld.

Bronnen: Protestantse Kerk / Nederlands Dagblad

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons