Popconcerten in de Amsterdamse Jeruzalemkerk

"Bezinnend en reflectief, zonder dat het per se christelijk is"

in Christelijk Nieuws

Een dependance van de poptempel Paradiso wordt de Amsterdamse Jeruzalemkerk niet, zoals nieuwszender AT5 berichtte, wel gaat het kerkgebouw gebruikt worden voor kleine popconcerten.

Popconcerten in de Jeruzalemkerk. Hoe zit dat precies?
Ds. Bas van der Graaf van de Jeruzalemkerk: "Wij zijn ons er van bewust dat we een heel mooi kerkgebouw hebben, dat ook betekenisvol is voor de buurt. We zijn daarom al een aantal jaar aan het zoeken naar activiteiten die hier goed zouden passen, maar ook goed zijn voor de buurt en voor de verbinding. Om die reden hebben we onlangs een van onze galerijen verbouwd, zodat er een ontmoetingsplek ontstond met de mogelijkheid van bijvoorbeeld filmavonden en nu dus ook kleine concerten van singer-songwriters. Paradiso heeft ons hiervoor zelf benaderd en het leuke is dat zij veel gevoel hebben voor wat wel en niet kan in de kerk. Dus de ideeën die zij aandragen, passen goed bij ons."

De vraag is of een kerkgebouw, dat bedoeld is om er God te ontmoeten, zich leent voor dit soort 'werelds amusement'.
"Als protestanten hebben we een wat functionelere opvatting van kerkgebouwen dan bijvoorbeeld de rooms-katholieken, die kerken echt wijden tot een heilige plaats. Wij zien dat wat anders. Op het moment dat de gemeente er samenkomt, is het een plek van God. Maar het biedt ook mogelijkheden om er andere dingen te doen. Uiteraard moet het wel bij ons passen en hebben we daarin onze eigen grenzen. Aan concerten die bijvoorbeeld inhoudelijk haaks staan op wat wij hier belijden, werken we niet mee."

In het lied 'Everybody Knows' zingt Thomas Dybdahl (die eind november het eerste concert verzorgt in de Jeruzalemkerk) letterlijk: "I don't believe in miracles / I don't believe in faith…" (Ik geloof niet in wonderen / Ik geloof niet in trouw). Dat lijkt me behoorlijk haaks staan op wat u en uw gemeente belijden.
"Dat is waar, wij belijden iets anders. Nu ken ik de tekst van dit liedje niet en ik weet ook de context niet. Maar het kan wel bezinnend en reflectief zijn, zonder dat het per se christelijk is."

Waar ligt voor u de grens?

"Het wordt anders als mensen bijvoorbeeld een nihilistische boodschap gaan verkondigen. Maar als het af en toe wat schuurt met wat wij zelf geloven, is dat niet zo erg. Integendeel, dat is ook wel goed."

Popartiesten worden al snel aanbeden, terwijl je in de kerk God aanbidt. 
"Degenen die hier optreden, zoeken de beste plek voor hun muziek. Dat zijn nou niet zozeer mensen met sterallures. Maar goed, het zijn wel punten waar we over nadenken. Het is altijd kwetsbaar en spannend als je je gebouw openzet voor anderen, daar zitten risico’s aan. Maar we gaan dit proberen en hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Al zullen er ook vast wel dingen gebeuren waar je het achteraf nog eens goed over zult hebben."

Wat vinden uw eigen gemeenteleden ervan?
"Er zijn mensen die het niet zo goed begrijpen of er moeite mee hebben. Daar hebben we goede gesprekken over gehad. En ja, het is soms spannend geweest. Maar dat is niet erg, want dan gaat het wel ergens over. De vraag is: als je een gebouw hebt, waar gebruik je het dan voor? Want het is wel een unieke plek, religieus erfgoed."

Willen jullie op deze manier ook mensen laten kennismaken met de kerk?
"Wij willen vooral gastvrij zijn en heel voorzichtig zijn om met een dubbele agenda te werken. Een van de redenen waarom we deze zoektocht aangaan en enig risico durven nemen, is dat we mensen willen laten ervaren wat voor ruimte deze kerk is: sereen, spiritueel. Dat maakt dat er in onze zaal iets anders gebeurt dan bijvoorbeeld in Paradiso. En daar krijg je altijd gesprekken over met bezoekers. Want mensen komen heel moeilijk over de drempel van zo’n gebouw, maar als ze er eenmaal zijn, roept het altijd iets op. Via dit soort avonden doet inmiddels een aantal mensen mee met een bijbelklas. Dus nee, het was niet onze opzet. We willen open zijn, gastvrij en beschikbaar voor gesprek. Willen mensen meer, dan hebben we daar de mogelijkheden voor."

Is het feit dat het financieel ook wat oplevert een overweging geweest voor jullie?
"Het levert wel wat op, maar ik ben blij dat het voor ons geen levensnoodzaak is. Dat geeft ons ook vrijheid om te bepalen wat we wel en niet willen. Ik kom wel eens in kerken waar het bittere noodzaak is om het gebouw aan allerlei partijen te verhuren. Dan zit er doordeweeks een bridgeclub in. Tja…"

Zou u daar meer moeite mee hebben?
"Nee, dat niet per se, al zou ik een bridgeclub wel lastiger kunnen uitleggen dan een singer-songwriter concert."


Tekst: Mirjam Hollebrandse
Foto: Kmeron

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons