Oud-CDA'er Willem Aantjes overleden

'Jezus speelt voor mij een grote rol omdat hij ons is voorgegaan in dit leven'

in Christelijk Nieuws

Voormalig leider van het CDA Willem Aantjes is overleden. Dat meldt zijn familie donderdag aan verscheidene Nederlandse media. Aantjes (92) was van 1959 tot 1978 lid van de Tweede Kamer, eerst namens de ARP en daarna voor het CDA. Onder zijn leiding gingen de ARP, de KVP en de CHU samen verder als één partij, het CDA.

Willem Aantjes werd geboren in een gereformeerde-bondsgezin in Bleskensgraaf. In de oorlog was hij werkzaam bij de PTT, die hem "uitleende" aan het Duitse "zusterbedrijf". Medio 1944 onttrok hij zich daar aan op een manier, die later op het hoogtepunt van zijn politieke loopbaan nog tegen hem zou worden uitgespeeld.

Hij was van 1959 tot 1978 Tweede-Kamerlid, eerst voor de ARP, waarvan hij de laatste fractievoorzitter was, daarna voor het CDA, waarvan hij de eerste fractievoorzitter was.

In de jaren hierna is Aantjes op verschillende politieke plekken actief geweest, maar niet meer in de Tweede Kamer. Wel is hij als lid altijd betrokken gebleven bij het CDA. Hij publiceerde regelmatig artikelen en commentaren over actuele en politieke kwesties. Bij de verkiezingen in 2006 en 2010 gaf hij aan op de ChristenUnie te stemmen.

Bergrede en opspraak
Zijn naam is vooral verbonden aan twee gebeurtenissen. De eerste is de rede, die hij in 1975 hield op het eerste CDA-congres en die later wel zijn Bergrede is genoemd en waarin hij concreet uiteenzette tot welke verplichtende praktische toepassingen de boodschap van het Evangelie leidt.

De tweede gebeurtenis is zijn abrupte aftreden in 1978, toen historicus Loe de Jong hem beschuldigde van een "fout oorlogsverleden". Hoewel hij de beschuldigingen ontkende, verdroeg de politieke spilfunctie, die hij toen als fractievoorzitter van de grootste regeringspartij had, zich z.i. niet met de opspraak. Een nader onderzoek door een gezaghebbende Commissie van Drie bevestigde, dat niet de lezing van De Jong, maar die van Aantjes de juiste was.

De Kist
'Ik heb niks met de dood, maar ik ben een beetje bang dat de dood wel iets met mij zal hebben', zei Willem Aantjes in 2010 in De Kist. Hij had ontzag voor een doodskist en hij had al vele dierbaren verloor aan ‘de laatste vijand’. De vader van Aantjes overlijdt op 56-jarige leeftijd en heeft een vreselijk sterfbed.

Zes jaar geleden overlijdt de 18-jarige kleindochter van Aantjes plotseling. Haar dood maakte hem boos, maar hij richtte zijn boosheid niet op een specifiek persoon of op God. Het deed hem vooral veel verdriet om te zien hoe zijn kinderen, de ouders van zijn kleindochter, hieronder moeten lijden.

Angstgeloof
Aantjes zegt tevens niet tevreden op zijn leven terug te kijken. Dit zit namelijk niet in zijn aard. Naar eigen zeggen heeft Aantjes nu in plaats van een angstgeloof een ‘vertrouwensgeloof’. Hij gelooft dat God goed is en dat hij na zijn dood in Zijn goedheid terechtkomt. Maar de gereformeerde Bonder in hem fluistert nog steeds: ’Je weet het niet zeker’.

Bekijk hieronder de aflevering van De Kist:

Bijzonderheden

 • In het magazine Maarten vertelde Aantjes in een gesprek met Andries Knevel over zijn geloof.
  • 'Ik heb ook veel aan mijn christelijke jeugd te danken. Ik zie met grote dankbaarheid op die tijd terug.'
    
  • 'Jezus speelt voor mij een grote rol omdat hij ons is voorgegaan in dit leven en altijd zorg heeft gehad om mensen die in de knel zaten. Maar het kruis betekent voor mij niet meer het alverzoenende bloed van Jezus Christus."
    
  • 'Ik heb over deze tekst Johannes 3:16 heel wat preken gehoord waarin werd gezegd dat het gaat om het eeuwige leven. Maar daar gaat het helemaal niet om. God heeft de wereld liefgehad, dat is de boodschap. Het gaat om de wereld. En daar is politiek voor.'
 • Het bewogen leven van Willem Aantjes inspireerde de EO tot het maken van een tweedelige dramaserie over zijn leven.
   
 • In 2013 sprak Willem Aantjes openhartig over zijn leven en geloof in het radioprogramma Jouw Spiritualiteit.
   
 • Een paar weken geleden stond Willem samen met zijn vrouw Ineke in Visie.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons