Micha zondag: 'Mijn wereld op z'n kop'

Stilstaan bij armoede en onrecht

in Mediatips

Zondag 18 oktober is het Micha Zondag. Op deze dag staan kerken wereldwijd stil bij armoede en onrecht. Het thema voor dit jaar is “Mijn wereld op zijn kop”.

Micha Nederland schrijft: De neiging om jezelf groter te maken dan je bent, kent waarschijnlijk iedereen. Jezelf profileren ten koste van de ander; zorgen dat je op de beste plek terecht komt; invloed en macht naar je toe­trek­ken…De gevolgen kunnen dramatisch zijn. In het klein verwoest het familieverbanden, vriendschappen en collegiale relaties, in het groot leidt het tot onderdrukking en vernietiging van hele bevolkingsgroepen.

Alternatief 
Jezus roept zijn volgelingen op radicaal anders te zijn. Kunnen wij als individuele christenen, als kerk en als christelijke organisaties een tegenbeweging vormen? Kunnen wij de samenleving een alternatief tonen, door af te zien van machtsmisbruik en mani­pu­latie en anderen werkelijk hoger te achten dan onszelf? Kunnen wij onrecht en onderdrukking aan de kaak stellen in navolging en op gezag van Christus?

Ontwrichting
2015 is een jaar geworden van ontwrichting, oorlogsdreiging en -geweld en massale vluchtelingenstromen. De wereld staat op z’n kop! Denk aan Rusland / Oekraïne, Syrië / Noord-Irak, Israël / Palestijnse gebieden, Noord-Soedan / Zuid-Soedan, et cetera. Miljoenen worden onderdrukt, ondergaan gruwelijkheden en zijn op de vlucht. Wie neemt het voor hen op? Wie verzet zich namens hen tegen gewelddadige regimes en terroristische bewegingen? Hoe vangen we de vluchtelingen onder ons op met ‘bed, bad en brood’?
Daarom stellen we onszelf dit jaar de vraag: hoe willen wij omgaan met macht en machtsmisbruik? 

Marcus 10: 32 - 45
De tekst is afkomstig uit het Oecumenisch leesrooster, de kernverzen zijn: 42. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43: Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44. en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45. want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 

Via Micha Nederland  kunnen kerken het kerkenpakket downloaden. Dit pakket bevat liturgieën en gebeden, maar ook materiaal voor kinderen en jongeren.

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons