Kerken verlegen met echtscheiding

Symposium voor voorgangers, jeugdwerkers en predikanten

in Christelijk Nieuws

Op zaterdag 10 oktober a.s. organiseren Timon en SGJ Christelijke Jeugdzorg in samenwerking met het Nederlands Dagblad het symposium: 'Kind en Scheiding, de verlegenheid voorbij'. Het symposium is gericht op christenen die in de kerk met kinderen en hun (gescheiden) ouders te maken hebben: voorgangers, predikanten, pastoraal werkers, jeugdwerkers, zondagsschoolleiding of betrokken leden. Ook de ouders zelf zijn welkom en er is een programma voor de kinderen/jongeren.

'Kerken kunnen de draagkracht of juist de draaglast vergroten'

De motivatie om dit symposium te organiseren komt diep uit het hart van Timon en SGJ. Helaas neemt ook binnen kerken het aantal scheidingen toe. Kerken kampen vaak met handelingsverlegenheid rond dit thema, terwijl de manier waarop vanuit de kerk gereageerd en gehandeld wordt enorm van belang is. Kerken kunnen voor kinderen en hun ouders de draagkracht of juist de draaglast vergroten. Timon en SGJ willen kerken bewust maken van hun mogelijkheden om er als informeel netwerk te zijn voor deze kinderen en jongeren. Ze willen hen handvatten aanreiken hoe men hier in het kerkenwerk mee om kan te gaan.  

Het Nederlands Dagblad belicht het thema echtscheiding sinds maart dit jaar in een artikelenserie die loopt tot het eind van 2015 en is vanuit die betrokkenheid aangesloten bij de organisatie van dit symposium. 

Programma
De rode draad die men de sprekers voor deze dag mee willen geven is: Hoe kunnen we – als kerk, christenen - kinderen helpen om in/na een scheiding in vrijheid van hun beide ouders te blijven houden? Na een plenaire inleiding op het thema kunnen de deelnemers in twee workshopsrondes aan de slag met specifieke onderwerpen, waaronder:

* Welke rol kan het netwerk van een gezin hebben?
* Hoe borgen we de veiligheid van een kind in een scheiding of een moeilijk     huwelijk?
* Schuld, vergeving, schaamte: hoe gaat de kerk hiermee om?
* Opgroeien in een samengesteld gezin
* Praktische handvatten m.b.t. gespreksvaardigheden om te gebruiken        rondom een scheiding
* Hoe kunnen kinderwerkers met kinderen in een scheidingssituatie        omgaan en signaleren als het niet goed gaat? 

Diverse sprekers en workshopleiders hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Daarnaast zullen JOP en HGJB workshops verzorgenen wordt er met hen nagedacht over de ontwikkeling van materialen voor het kinder- en jeugdwerk. 

Politiek debat
De dag wordt afgesloten met een politiek debat o.l.v. Tijs van den Brink met o.a. Kees van der Staaij (SGP), Joël Voordewind (Christen Unie) en Mona Keijzer (CDA). Sjirk Kuijper hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad zal het debat inleiden. 

Aanmelding en informatie: Timon

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons