Grove taal in kwart kinderboeken

Verbetering ten opzichte van vorig jaar

in Geloven

De lezersjury van de Bond tegen vloeken heeft in 23% van de onderzochte kinderboeken vloeken en andere grove taal aangetroffen. Dat is een verbetering ten opzichte van vorig jaar.

In 17 van de 22 onderzochte boeken komt geen grove taal voor. Vorig jaar waren dat nog 14 van de 22 boeken. Daarmee complimenteert de bond de schrijvers die rekening houden met hun jonge lezerspubliek en grove taal achterwege laten.

In vier boeken kwam dit jaar grove taal voor, maar niet in grote mate. Uitzondering is het boek Hotel de Grote L van Sjoerd Kuyper. Volgens de jury bevat het boek veel grove taal en veel platte en seksueel getinte woorden. In reactie hierop zegt Kuyper dit niet erg te vinden. "Ik gebruik de woorden die mij ter beschikking staan. Deze taal is nou eenmaal in onze wereld geslopen dus die gebruik ik." De 'gvd-vloek' komt in geen enkel boek voor.

De bond neemt kinderboeken jaarlijks onder de loep. Daarvoor worden de door de CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) genomineerde en bekroonde kinderboeken gekozen. Ook kinderboeken die een bijzondere waardering (Vlag en Wimpel) hebben ontvangen zijn meegenomen in het onderzoek.

Kinderboekenschrijvers doen er volgens de bond goed aan om grof taalgebruik te vermijden. Aan het onderzoek werken verschillende juryleden mee. Zij checken de boeken op grove taal omdat de bond het belangrijk vindt dat kinderen in aanraking komen met respectvol taalgebruik. "Kinderen zijn beïnvloedbaar en volgen voorbeelden gemakkelijk na," aldus de bond.

Het rapport van de jury is te lezen op de website van de Bond tegen vloeken.

Bron: Bond tegen vloeken

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons