Evangelie voor Israëlische backpackers

Meld je aan als christelijk gastgezin voor Israëlische reizigers

in Christelijk Nieuws

Omri Jaakobovich is een geboren en getogen Israëliet. Na zijn bekering tot het geloof in Jezus begon hij een reizigersnetwerk. Israëlische backpackers kunnen via dat netwerk bij een christelijk gastgezin in aanraking komen met het geloof.

Omri groeide op binnen een seculiere kibboets in Israël. God speelde geen rol in zijn opvoeding. Toen hij in 1997 naar een hostel in Nieuw Zeeland vertrok ontmoette hij een Nederlandse vrouw. Die vertelde Omri dat hij deel uit maakt van het uitverkoren volk van God.

De vrouw wees hem op de komst van Jezus als de door God gekozen leider van de Joden. Omri vertelt: "Die Nederlandse vrouw wekte een nieuwsgierigheid in mij op om met het geloof in Jeshua (Jezus) bezig te gaan. Als er nog nooit iemand was geweest die meer invloed in de wereld heeft gehad dan Hij, waarom hoorden we in Israël dan nooit over Hem?"

Backpacken
Drie jaar later begon Omri zijn HIT-netwerk: Hosting Israeli Travelers. "We nodigen mensen die van de God van Israël houden uit om hun harten te openen voor Israëlische backpackers. Zo kun je de liefde van God delen en, als het juiste moment zich aandient, het evangelie vertellen."

"Twee jaar geleden was ik op een bijeenkomst van Messiasbelijdende soldaten. Er kwam toen iemand op mij af die zei dat hij van het HIT-netwerk gebruik had gemaakt. Hij was langs die weg in Jezus gaan geloven."

Gesloten ogen
Omri is ervan overtuigd dat we in de laatste dagen leven. "Het grootste teken van onze tijd dat verwijst naar de terugkeer van Jezus, is de her-stichting van de staat Israël. Voordat de Heer terugkomt is er één ding noodzakelijk: dat het Joodse volk Hem aanroept en vraagt om te komen. Vergeet niet dat God zelf de ogen van de Joden gesloten heeft zodat eerst de heidenen tot geloof in Hem zouden komen."

Nederland
Het HIT-netwerk is een goedkope manier voor Israëlieten om op vakantie te gaan. Daarom is het volgens Omri een aantrekkelijke manier om te backpacken. 

Ongeveer 12.000 Israëlieten hebben de afgelopen 15 jaar gebruik gemaakt van het HIT-netwerk. In Nederland bevindt het netwerk zich nog in de beginfase. Omri roept Nederlanders op om zich aan te melden. "Wees beschikbaar voor God, en je zult versteld staan wat God kan doen door jou heen."

Meer informatie over het HIT-netwerk is te vinden op HIT International.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons