'De kerk moet slanker en doelgerichter'

Drastische veranderingen nodig binnen PKN

in Christelijk Nieuws

Leden van de PKN moeten accepteren dat niet meer overal in Nederland een protestantse kerk zal staan. Omdat het aantal leden van de PKN snel daalt zijn er grote veranderingen nodig. Dat zegt Arjan Plaisier, scriba van de PKN.

"We moeten gewoon weer leren om een antwoord te geven op de vraag: wat betekent het als we geloven?"

Arjan Plaisier:

Cultuur
Volgens Plaisier moet de cultuur binnen de kerk flink veranderen om toekomstbestendig te zijn, schrijft Trouw.  Er wordt te veel vergaderd en gemeenten zijn te veel naar binnen gekeerd. Dat is niet meer van deze tijd. Ook vindt hij kerkdiensten over het algemeen niet toegankelijk genoeg. Plaisier: "Ik vind onze eredienst soms wel erg voor ingewijden. Voor een buitenstaander is het alsof je naar een Chinees schouwspel zit te kijken. Laat er iets naast komen, waardoor een 'zwevende gelovige' of een Happinez-lezer ook denkt: verrek nog aan toe, ik ben op reis geweest naar India, maar ik moet gewoon in een buurtkerkje zijn."

Kerkloze plekken
Volgens Plaisier is het niet te vermijden dat er 'witte plekken' in Nederland ontstaan waar de PKN niet meer present is. Ondanks dat de PKN nog zo'n twee miljoen leden heeft, daalt het ledenaantal hard met ongeveer 70.000 personen per jaar, veelal door overlijden. "Dat is niet leuk maar wel een realiteit. Op sommige plekken moeten we beseffen: het was heel mooi, maar hier moeten we nu mee ophouden." Op de vraag hoe Plaisier de kerk van de toekomst voor zich ziet, zegt hij: "Als er in een plaats nog vijftien leden van de Protestantse Kerk Nederland zijn, dan kun je hen uitnodigen om gastlid bij een andere kerk te worden, bijvoorbeeld doopsgezind of christelijk-gereformeerd." Ook stelt Plaisier voor om te denken aan huisgemeenten, of leefgemeenschappen voor 'witte plekken' in de stad.

Veranderingen
Plaisier erkent dat de veranderingen niet van de een op andere dag te regelen zijn. "Toch, er groeit een besef dat we het niet langer in ons eentje kunnen. Niet bij iedereen natuurlijk, maar het groeit wel." Hoewel het vooral de zestigers zijn die kerken draaiende houden zegt Plaisier niet te optimistisch te zijn over de veranderingen. "De vergrijzing gaat door, maar er zijn ook jonge mensen in de kerk, die er vaak echt helemaal voor gaan. Daar moeten we naar kijken. Laten we ons in de kerk daar ook voor openstellen."

Plaisier schreef zijn visie op de toekomst van de kerk in een nota die vandaag verschijnt. De nota, 'Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg', wordt vandaag verstuurd naar de leden van de generale synode, de landelijke vergadering met afvaardigingen uit de plaatselijke kerken. Volgende maand spreekt de synode hierover in Lunteren.

Bron: Trouw
Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons