"Buitengrenzen moeten dicht. EU onverantwoord bezig."

Duidelijke taal Joël Voordewind van ChristenUnie vluchtelingenpolitiek

in Christelijk Nieuws

Hij ziet hij met eigen ogen dat veel mensen Europa wel heel makkelijk binnenkomen. Joël Voordewind noemt de 'ongeremde doorstroom onhoudbaar'. "Met duizenden komen ze nu hier grens over. Er zullen versneld selectie georganiseerd moeten worden aan buitengrens EU om de echte vluchtelingen te selecteren."

Tweede Kamerlid Joël Voordewind is deze week in Macedonië en Griekenland en pleit voor directe en strenge selectie van vluchtelingen aan de EU-buitengrenzen.

Opmerkelijk
Dit is opmerkelijk, omdat Voordewind een van de meest ruimhartige politici is als het om de opvang van vluchtelingen en illegalen gaat.

In het Nederlands Dagblad noemt Voordewind dat het probleem is dat iederéén die asiel aanvraagt nu opvang krijgt. Zonder dat duidelijk is of het om echte vluchtelingen gaat. Volgens Voordewind waarschuwen hulpverleners aan de grenzen hier ook tegen.

Selectie
"Zo'n 30% komt niet uit Syrie volgens de VN," zegt Voordewind op zijn Twitteraccount. "Steeds vaker melden zich mensen uit Afghanistan, Iran, Pakistan, Congo en Somalie. In de slipstream van de Syriërs komen zij eenvoudig in Europa terecht, terwijl de kans groot is dat zij in de illegaliteit verdwijnen. Dat was nooit de bedoeling van een ruimhartig asielbeleid. Selectie aan buitenpoort EU is nodig"

Voordewind verwijst hierbij naar eerdere plannen van de ChristenUnie, zoals verwoord in het Lampedusa-rapport van mei dit jaar.

Bezoek aan Oranje
Naar aanleiding van het besluit om 700 extra vluchtelingen te herbergen in Oranje - en het protest van de bewoners, reageert Voordwind als volgt: "Onverantwoord om inwoners van Oranje zo te schofferen. Ondermijnt het draagvlak om vluchtelingen op te vangen. Overweeg vrijdag een bezoek aan hen."

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons