'Al die vluchtelingen....'

Blog van Arie van der Veer

Ik was laatst getuige van een gesprek in een koffiezaal. Onbedoeld. Maar ja, mijn tafeltje stond pal naast dat van hen. Vier mensen zaten te praten over ‘al die vluchtelingen’. En ze waren het hartgrondig met elkaar eens: Over een aantal jaren hebben we in Nederland niets meer te vertellen. Tegen die tijd hebben de moslims het in Nederland voor het zeggen. Bijbelteksten werden aangehaald. Over ‘het laatst der dagen’ en de grote verdrukking. Ik schrok er van.

Niet dat ik me van die bezorgdheid niets kan voorstellen, maar de manier en de toon waarop er over gesproken werd, verontrustte me. Ik ben namelijk veel meer bezorgd over het afnemend aantal christenen in ons land. Steeds meer mensen haken af. Kerken en gemeenten worden alsmaar kleiner.

Vorige week bracht ik een bezoekje aan twee oude mensen. Ze hadden gevraagd of ik langs wilde komen. Ze waren heel erg verdrietig. Hun kerkgebouw was de zondag daarvoor gesloten. Ze waren na jaren weer in Zwolle komen wonen. Gingen weer naar hun ‘oude ’kerk. Ooit waren ze daar gedoopt en getrouwd. Twee verdrietige oude mensen. Omdat ‘hun’ kerk nu gesloten is.

En ze zijn de enigen niet die dat overkomt.Die ontwikkeling is immers al vele, vele jaren aan de gang. En daar hebben de vreemdelingen, laat staan de vluchtelingen niets mee te maken. Al vele jaren eerder is de secularisatie in West Europa en ook in Nederland begonnen. Ik maak me het meest zorgen over ‘zout, dat smakeloos wordt’. Je weet toch wel dat Jezus het daar met Zijn discipelen over heeft gehad: ‘Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid.

’Bezorgd zijn', ik kan het begrijpen. Ik zou haast zeggen: wie is dat niet? Over de toestand in de wereld. Over wat er gebeurt in het Midden Oosten. Over duizenden vluchtelingen. Wat zullen de gevolgen zijn van dat alles hier? Ik weet het ook niet.

'Wat zullen de gevolgen zijn? Ik weet het ook niet..'

Maar er is veel meer om bezorgd over te zijn. Over zout dus, dat smakeloos is geworden. Over licht dat niet meer schijnt. En wat doen we daaraan? Het samen blijven zoeken naar een antwoord op die vraag is voor ons christenen het belangrijkst.

Ken je die woorden uit het laatste hoofdstuk van de Bijbel?’ Iedereen die verkeerde dingen doet, zal nog meer verkeerde dingen doen. Iedereen die slecht is, wordt nog slechter. Maar iedereen die goede dingen doet, zal nog meer goede dingen doen. En iedereen die heilig is, zal nog heiliger worden.

Gespreksonderwerp aan die koffietafel had dus ook kunnen zijn: ’hoe worden wij nog rechtvaardiger?’ Want die oproep in het boek Openbaring zegt dus ook dat degenen die rechtvaardig zijn, zijn nog niet rechtvaardig genoeg zijn. En die heilig zijn, zijn nog niet heilig genoeg. Als je bezorgd maakt over goddeloosheid, zet je dan zelf in om nog rechtvaardiger te worden. Juist dat tweede gedeelte lijkt mij belangrijk. Hoe vul je dat in? Wat is dat: ‘nog heiliger worden’? 

Dat is één punt, maar er zijn er meer te noemen. Heel belangrijk vind ik in dit de huidige situatie voorbede en gebed. En let dan eens op het verhaal van Abraham: Abraham pleitte voor zijn familie maar indirect ook voor de hele stad. En hij ging daarin heel ver. Tot het uiterste.

Hoor maar: ‘Word toch niet boos als ik nog één keer iets vraag. Misschien zijn er maar tien onschuldige mensen.’ De Heer antwoordde: ‘Als het er tien zijn, zal ik de stad niet verwoesten.’ Blijkbaar konden tien rechtvaardigen van grote betekenis zijn voor een hele stad. Abraham hield vol. Daar is veel moed voor nodig om zo tegen God te spreken.

Een tekst die mij ook altijd erg aanspreekt en ik belangrijk voor ons allemaal vind is Ezechiël 22: 30 ‘Ik heb bij de Israëlieten gezocht naar iemand die het volk kon verdedigen. Naar iemand die de stad kon beschermen tegen mijn straf. Dan zou de stad niet vernietigd worden. Maar ik heb zo iemand niet kunnen vinden.

God was op zoek naar mensen die in de bres willen staan. Voor iedereen.Mag je dat niet toepassen op een land als dat van ons? Er zijn duizenden christenen in Nederland. Zouden die niet tot geweldige zegen kunnen zijn! Of geloven we niet in de kracht en het werk van de Heilige Geest?

Bezorgd zijn.

Over wat? 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons