Wat weten we nu precies over de vluchtelingenstroom?

De feiten op een rij

in Christelijk Nieuws

Al enkele maanden is het vluchtelingenprobleem uitgebreid in het nieuws. Een kort overzicht van de feiten op een rij.

1. Wat is een vluchteling?
Een vluchteling is iemand die zijn land ontvlucht uit angst voor vervolging vanwege zijn ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat hij behoort tot een bepaalde sociale groep. Daarbij kan of wil hij geen bescherming krijgen van zijn eigen land, bijvoorbeeld omdat er oorlog of dreiging heerst of omdat er een grove schending van de mensenrechten plaatsvindt.

2. Waardoor is de grote vluchtelingenstroom begonnen?
Sinds de Arabische Lente is er veel instabiliteit in het Midden-Oosten. Rebellen als Islamitische Staat grijpen op een gewelddadige manier de macht. Door de politieke chaos komt er geen stabiele regering die het geweld kan stoppen. Afghanistan, Irak en Syrië zijn bijvoorbeeld landen waarin al jarenlang (burger)oorlog heerst. Dat is ook het geval in Afrikaanse landen als Somalië, Sudan en Congo.  

3. Hoeveel vluchtelingen zijn er dit jaar aangekomen in Europa?
In 2015 zijn er 366.402 via de Middellandse Zee in Europa beland volgens de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Velen overleefden de tocht over zee niet: 2800 mensen vonden de dood tijdens de overtocht of zijn vermist.

4. Hoe worden de vluchtelingen verspreid over Europa?
Op dit moment verblijven er 120.000 vluchtelingen in Hongarije, Italië en Griekenland. Om deze landen te ontlasten, wil de Europese Commissie deze vluchtelingen verdelen over de Europese landen. Nederland moet er 7214 opnemen, Duitsland neemt er maar liefst 31.000 op.

5. Waarom willen de meeste vluchtelingen het liefst naar Duitsland of Engeland?
Duitsland is gewild vanwege omdat het een van de welvarendste landen van Europa is. Dat betekent een grotere kans op goede opvang en uiteindelijke ook op werk. Bovendien hebben veel vluchtelingen familie en bekenden in Duitsland, omdat het land de afgelopen jaren al veel vluchtelingen heeft opgevangen.

Ook Groot-Brittannië is een gewilde bestemming. Door het voormalige koloniale verleden is er vaak een band met het land. Daarnaast spreken veel vluchtelingen de taal en ze hebben er familie wonen. Mensensmokkelaars promoten het bovendien als een land vol mogelijkheden, waar het makkelijk is om ‘ondergronds’ te blijven.

Vluchtelingen in Nederland

1.Hoeveel vluchtelingen zijn er op dit moment in Nederland?
Er bevinden zich op dit moment iets meer dan 30.000 mensen in asielzoekerscentra in Nederland. Het aantal asielaanvragen neemt toe: in augustus waren dat er wekelijks 1700 en de verwachting is dat dit aantal gaat stijgen.

2. Is er in Nederland een tekort aan opvang?
Veel asielzoekerscentra in Nederland zitten al vol. Probleem is ook dat er voor asielzoekers met een verblijfsvergunning vaak geen woning beschikbaar is, vanwege een tekort aan sociale huurwoningen. Daarom besluiten sommige gemeenten om tijdelijke opvanglocaties te starten.

4. In welke gemeenten in Nederland is al opvang aangeboden?
Apeldoorn (400 vluchtelingen), Assen (600), Heerhugowaard (600), Hilversum (1.500) en Rosmalen (400) hebben locaties aangeboden om vluchtelingen op te vangen. Het COA is in gesprek met nog een behoorlijk aantal andere gemeenten waaronder Alkmaar, Balk, Den Bosch, Enschede, Houten, Sneek, Stadskanaal, Stichtse Vecht en Zeewolde.

5. Hoe zit het met vluchtelingen in kerken?
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) gaat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie praten over het opvangen van vluchtelingen in leegstaande kerkgebouwen.

6. Kan ik spullen, eten of iets anders sturen naar de opvanglocaties?
De afgelopen tijd zijn veel particulieren gestart met acties. Dat heeft tot gevolg dat sommige opvangplekken overspoeld worden met spullen. Daarom raadt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers aan om eerst contact op te nemen, voordat u wat gaat brengen.  

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons