Opnieuw 'antisemitische teksten' in Nederlands schoolboek

Likoed Nederland vindt tientallen fouten in twee VWO-boeken

in Christelijk Nieuws

Likoed Nederland heeft kritiek geuit op twee boeken van uitgeverij ThiemeMeulenhoff, bestemd voor scholieren van het VWO. Het geschiedenisboek ‘Themakatern Het Midden-Oosten’ zou aanzetten tot antisemitisme, evenals het aardrijkskundeboek 'GEO VWO Arm en Rijk'.

Update | 17 september: Likoed vindt ook tientallen fouten in tweede schoolboek
Volgens Likoed Nederland bevat ook het aardrijkskundeboek 'GEO VWO Arm en rijk' bewezen onjuistheden. In de twaalf pagina's die over Israël gaan, staan volgens Likoed 39 foutieve teksten. De bevindingen in de uitgave zijn niet voorgelegd aan de uitgeverij. Reden daarvoor noemt Likoed "de bedroevende ervaringen daarmee bij het eerder nagekeken geschiedenisboek." De volledige lijst met onderbouwingen is te vinden op de website van Likoed.

Eén van de fouten die Likoed benoemt gaat over de aanduiding van 'bezette gebieden'. In het schoolboek wordt het gebied van Israël sinds 1948 genoemd als bezet gebied. Volgens Likoed is dit onjuist en werden alleen de in 1967 veroverde gebieden aangeduid als bezet gebied.

In reactie aan EO Geloven geeft ThiemeMeulenhoff aan de door Likoed genoemde punten langs te lopen en een onafhankelijke meelezer naar zijn oordeel te vragen. Zodra een compleet beeld is geschetst kan de uitgever inhoudelijk reageren.

Naar aanleiding van de eerdere bevindingen van Likoed heeft het CIDI vorige week een brief verzonden aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker. Daarin roept het CIDI op om kwaliteits-criteria in te stellen voor schoolboeken.

Bericht van 10 september 2015
In een uitgebreide lijst benoemt Likoed 41 punten die een feitelijk onjuist beeld zouden scheppen over Israël. Daarvan zijn zeker drie beweringen antisemitisch. Ook zou het schoolboek onderwerpen over antisemitisme ontwijken. Likoed Nederland, een Nederlandse pro-Israël vereniging vernoemd naar de gelijknamige Israëlische regeringspartij, heeft de 41 bevindingen voorgelegd aan de uitgeverij die in reactie daarop 4 punten zal aanpassen in een volgende editie.

ThiemeMeulenhoff geeft in reactie op de kritiek aan zich niet in de overige beweringen van Likoed te herkennen. “Wij zijn van mening dat we met de gehele tekst een feitelijke en eerlijke weergave van de werkelijkheid geven die gebaseerd is op wetenschappelijk historische studies en bronnen. We schetsen dus geen eenzijdig en foutief beeld zoals aangegeven” aldus de uitgeverij.

De 4 plekken waarop ThiemeMeulenhoff aangeeft de tekst te wijzigen zijn voor Likoed onvoldoende.  Een voorstel van ThiemeMeulenhoff om een onafhankelijke meelezer in te schakelen is door Likoed om inhoudelijke en procedurele redenen afgewezen: “Toen de uitgever niet bereid bleek om zelfs de onzinnige klassieke antisemitische aantijgingen over Joodse bankiers en Joodse wereldheerschappij te schrappen, hadden wij geen vertrouwen meer in deze uitgever. De tekst is ook de verantwoordelijkheid van de uitgever, niet van ons. Wij vinden het al erg genoeg dat wij al die fouten er uit hebben moeten vissen” aldus Likoed. “Het is de verantwoordelijkheid van de uitgever om een verantwoord schoolboek uit te geven. Als ze de gebreken willen laten staan, is dat hun keuze, daarover gaan wij niet verder in discussie.”

ThiemeMeulenhoff heeft nu zelf een onafhankelijke meelezer ingeschakeld die deze maand zijn bevindingen zal terugkoppelen aan de uitgever. “Mochten de beoordeling en conclusie van de onafhankelijke meelezer aanleiding geven tot aanpassing van de inhoud dan zullen wij dat bij de eerstvolgende mogelijkheid realiseren.”

 

Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons