Nederlandse kerken in actie voor beter klimaat

Landelijk evenement op 24 oktober

in Geloven

Verschillende kerkverbanden en religieus geïnspireerde organisaties hebben zich verenigd en vragen samen aandacht voor een rechtvaardig klimaatbeleid. In aanloop naar de cruciale klimaattop in Parijs in december wordt dit najaar in vijf weekenden in totaal 10 etappes door Nederland gelopen onder de naam ‘Klimaatloop. Kerken op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid’.

Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt in Parijs de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde Naties plaats. In Parijs moet een nieuw klimaatverdrag ondertekend worden als vervolg op de afspraken die in 1997 in Kyoto (Japan) zijn gemaakt.

Moed tonen
Kerken uit heel Europa, ook uit Nederland, organiseren in de aanloop naar de conferentie een ‘klimaatloop’ naar Parijs. Daarmee drukken zij hun zorg uit over klimaatverandering én hun hoop dat er dit jaar internationaal goede afspraken over gemaakt kunnen worden. Zo dagen zij de klimaatonderhandelaars uit om ook moed te tonen. De moed de gebaande paden te verlaten en op weg te gaan naar een eerlijk en effectief klimaatbeleid.

Landelijke manifestatie

Op 24 oktober vindt in Utrecht een landelijk evenement plaats in het teken van de Klimaatloop. In 5 mini-etappes langs het historische kerkenkruis gaan de deelnemers van kerk naar kerk waar onder meer Reinier van den Berg (MeteoGroup), Faiza Oulahsen (Greenpeace), Bisschop de Korte en Ds. Karin van de Broeke (preses Protestantse Kerk in Nederland) zullen spreken.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons