Moslims in verzet tegen 'christelijke hulp' aan vluchtelingen

'Geestelijke strijd gaande in Nederlandse opvangcentra'

in Christelijk Nieuws

Woedt er een geestelijke strijd in de Nederlandse opvangcentra en komt de islamitische gemeenschap 'in verzet' tegen christelijke hulpverleners? Het Reformatorisch Dagblad bericht vandaag dat verschillende christelijke hulpverleners dit geluid laten horen.

Een christelijke vrijwilligster die werkte bij de noodopvang in het Rotterdam Erasmus Sportcentrum zegt desgevraagd: de ‘geestelijke strijd is gigantisch’. Ze meldt dat christelijke asielzoekers ‘doodsbang’ zijn en zelfs ‘hun bijbel niet durven te lezen’. 

Volgens de vrouw komen orthodoxe moslims uit Rotterdam met auto’s en bussen langs om spullen te brengen, waarbij vluchtelingen onder druk zouden worden gezet om bijvoorbeeld aan het islamitische Offerfeest, dat deze dagen door veel moslims wordt gevierd, mee te doen.

Spullen die door niet-moslims zijn geschonken, zouden de vluchtelingen niet mogen aan­nemen. De spullen die door moslims zelf worden uitgedeeld, zouden alleen voor geloofsgenoten zijn. "Een Arabische christen­vrouw werd zelfs verteld dat ze eerst een hoofddoek op moest hebben voordat ze door moslims zou worden geholpen."

Dat moslims zich op deze manier manifesteren bij opvanglocaties en asielzoekerscentra, is een redelijk nieuw verschijnsel. De afgelopen decennia waren het juist overwegend christenen die zich inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers.

Competitie

Dat moslims zich nu pas beginnen te roeren, komt ook doordat ze tot nu toe simpelweg te veel bezig waren met hun eigen integratie, denkt Willem van der Deijl, medewerker bij stichting Evangelie & Moslims. "Bovendien komt het vraagstuk voor veel moslims dichterbij", zegt hij. "Vluchtelingen waren erg verspreid over het land, maar op dit moment is er ook noodopvang in grote steden waar veel meer migranten wonen. Ze komen er dus eerder mee in aanraking."

Van der Deijl wil niet ingaan op de vraag of er een 'geestelijke strijd' aan de gang is in de opvanglocaties. "De ene christen ervaart dit begrip anders dan de andere. Het is moeilijk om er een algemene uitspraak over te doen."

Hij hoopt in elk geval niet dat er een 'competitieve sfeer tussen christenen en moslims' ontstaat als het om vluchtelingen gaat. "Christenen moeten oog hebben voor de kwetsbare positie van vluchtelingen en daar geen misbruik van maken. Maar tegelijk kunnen we de rijkdom van het Evangelie delen. Eenvoudig een medemens zijn in de geest van Mattheüs 25, door de naakte te kleden en de hongerige te voeden, is wel het minste wat het Evangelie van ons vraagt."

Bron: Reformatorisch Dagblad

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons