COA ontkent religieuze spanningen in centra

"Niet meteen aannemen dat het om religie gaat"

in Christelijk Nieuws

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ontkent de signalen van religieuze conflicten in de Nederlandse asielzoekerscentra. De organisatie spreekt hoogstens van ‘normale spanningen’.

Kortgeleden brak er nog een grote vechtpartij uit in een asielzoekerscentrum in Dronten tussen Syrische moslims en Eritrese christenen. Ook in opvanglocaties in Overberg (Utrecht) en Almelo vonden vechtpartijen plaats, waarbij de politie massaal moest uitrukken. En christenen lieten eerder anoniem in de media weten dat zij worden bedreigd door moslims in de opvang.

Vanwege alle vermeende spanningen pleit de Nederlandse Politie Bond voor een meer gescheiden opvang op basis van religie en etniciteit. Maar het COA stelt deze signalen niet te herkennen en laat het AD weten dat ze vasthouden aan de gemengde opvang: “Gescheiden opvang van nationaliteiten of religie is bij ons niet aan de orde. Hoe moeten ze straks anders integreren in de Nederlandse samenleving? In de gelden de Nederlandse omgangsvormen. Dat wil zeggen: geen ruimte voor discriminatie, iedereen moet naast elkaar kunnen leven.''

Ook nuanceert het COA de berichtgeving rondom de conflicten: “Mensen maken het allemaal groter dan het is. Als mensen te dicht op elkaar zitten, ontstaan conflicten. Als iemand de radio te hard heeft staan in de opvang, dan ontstaat ook ruzie. Maar er wordt meteen maar aangenomen dat het om religie gaat. Dat is niet zo.”

Integratie
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) stelt voor om medewerkers van mensenrechtenorganisatie Amnesty International in te zetten bij de integratie van vluchtelingen. Volgens de PKN kan begeleiding en voorlichting zorgen voor een betere overgang naar een andere cultuur en bescherming bieden aan andere religieuze of niet-religieuze groepen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons