Christelijke scholen in Israël staken op eerste schooldag

Leerlingen thuis wegens ‘discriminerende’ subsidieverlaging

in Christelijk Nieuws

Vandaag, op de eerste officiële schooldag na de vakantie, blijven in Israël alle christelijke scholen dicht, nadat onderhandelingen met de overheid over een scherpe reductie in staatssubsidie zijn vastgelopen.

De staking zorgt ervoor dat 33.000, voornamelijk Arabische leerlingen in heel Israël uit de klas wegblijven. Verderop in de week willen ouders, leerlingen en docenten de straat op om te demonstreren tegen de in hun ogen discriminerende subsidieverlaging.

‘De regering is een systematische campagne tegen onze scholen gestart door in plaats van 45% nog maar 29% van de totale kosten van een basisschool te dekken’, zeggen de hoofden van de 48 scholen in een gezamenlijk statement. In voorgaande jaren is dit gat steeds gedicht door eigen bijdragen en donaties maar nu heeft de overheid zelfs die mogelijkheden beperkt.

‘Het verlagen van de mogelijke eigen bijdragen die gevraagd mogen worden, is de doodssteek van onze scholen.’

De christelijke scholen hadden gevraagd om een gelijke behandeling als de staatsscholen die volledig gesubsidieerd worden door de overheid zodat ouders geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor hun kinderen. Dit zou neerkomen op zo’n 52 miljoen dollar per jaar.

Deze subsidie is door de overheid aangeboden op voorwaarde dat de christelijke scholen in Israël zichzelf ‘officieel en erkend’ laten verklaren. De christelijke leiders hebben dit aanbod echter afgeslagen omdat zij dan teveel van hun onafhankelijkheid moeten inleveren.

Desgevraagd geven zij aan dat het door het ministerie voorgestelde bedrag het enorme gat in de begroting van jaren niet kan dichten en een teken is van een politiek van jarenlange discriminatie.

Sommige van de christelijke scholen behoren tot de academische top in het land en vele bestonden reeds voor de stichting van de staat Israël in 1948. Leerlingen van deze scholen  zijn voor de helft christen en de andere helft moslim en de scholen leiden op in traditionele academische onderwerpen, de Bijbel en de christelijke leer. Veel van deze scholen worden door de Rooms-Katholieke kerk bestuurd. Zij laten leerlingen toe ongeacht hun geloofsachtergrond.

Het ministerie van Onderwijs moet nog officieel reageren op de aangekondigde staking.

Bron: Christianity Today

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons