9 redenen om moslimvluchtelingen te verwelkomen

Wat zei Jezus over vluchtelingen?

in Christelijk Nieuws

Na de Duitse en Hollandse gastvrijheid voor de grote stroom vluchtelingen in Europa, lijkt de stemming nu om te slaan in angst: wat gebeurt er als te veel moslims zich in christelijke landen vestigen? De Amerikaanse website Relevant Magazine noemt 9 redenen waarom juist christenen moslimvluchtelingen moeten opvangen.

Zelfs de paus waarschuwt voor ISIS-infiltranten onder de vluchtelingen. De afgelopen weken wilden twee Franse burgemeesters alleen christelijke vluchtelingen opvangen. En ook in Twente pleitte een Syrisch-Orthodoxe bisschop voor de opvang van Syrische christenen in hun klooster.

Is dan de oplossing dat we alleen nog christelijke vluchtelingen gastvrij opvangen? We kunnen de vreselijke beelden van alle vluchtelingen, ongeacht religie of achtergrond, niet negeren. We hebben ook de hartverscheurende afbeeldingen van verdronken moslimkinderen gezien. Als volgelingen van Jezus is het meest christelijke wat we kunnen doen het verwelkomen van álle vluchtelingen – dus ook moslims. Hier zijn 9 redenen waarom:

1. We hebben geen monopolie op Jezus
Jezus beloofde ons dat als je buitenlanders verwelkomt, je Hem zelf ook verwelkomt (Mattheus 25:35). Hij zei niet: "Verwelkom buitenlanders zolang ze joods (of christelijk) zijn." In de tijd van de Bijbel werd iedereen van een andere religie of cultuur een buitenlander genoemd.

Het is schokkend om te bedenken dat Jezus toen al bezorgd was over hoe wij omgaan met mensen van een andere religie of etniciteit. Maar Jezus identificeerde zich zo sterk met deze mensen dat hij het verwelkomen van deze vluchtelingen een centraal aspect in het geloof gaf.

2. Jezus roept ons op om ons ‘stamgevoel’ achter te laten
Jezus maakt ons duidelijk hoe we moeten omgaan met het klassieke 'stamgevoel': het "wij tegen de ander"-gevoel. Dat gevoel komt tevoorschijn als we ons bedreigd voelen.

In Lukas 4 verkondigt Jezus zijn missie: namelijk dat God de armen zegent. De mensen tegen wie hij dat vertelt worden enthousiast, ze zijn zelfs blij dat ze arm zijn. "God gaat ons zegenen!"

Maar dan zegt Jezus dat Gods zegeningen ook moeten worden verspreid onder de buitenlanders met een andere religie. De vreugde onder de mensen eindigt snel. Jezus vertelt dat hoewel er in Israël veel weduwen waren, God de profeet Elia niet naar deze mensen stuurde. God vond het noodzakelijk om een weduwe in Sidon (het huidige Libanon) te zegenen, terwijl Sidon juist een plaats was waar Baäl werd aanbeden.

Ook vertelt de Bijbel ons "dat er veel melaatsen in Israël waren maar dat niemand werd genezen, behalve Naäman de Syriër" (Lucas 4:27)

Jezus geeft hier aan dat God niet alleen je eigen stam of land wil zegenen, maar ook buitenlanders met een andere religie. Bijvoorbeeld uit Syrië.

3. Zorg voor de zwakkere staat centraal voor wie Jezus volgt
Buiten de oproep van Jezus laat de Bijbel ook op andere plaatsen zien dat de vreemdeling (buitenlander) net zoveel recht heeft op onze zorg als de wees en de  weduwe.

Deuteronomium 10: 17-18: "Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding."

Historisch gezien hebben christenen altijd vooraan gestaan in de zorg voor wezen en weduwen. Maar nu is de echte test van ons geloof. Dragen we ook zorg voor immigranten, vluchtelingen en buitenlanders? Of keren wij ze de rug toe omdat we het te moeilijk vinden?

4. Jezus was zelf een vluchteling

Jezus koos ervoor om op de aarde rond te lopen. Niet als een koning, een hogepriester of een rijke landeigenaar, maar als een onbekende vluchteling, als kind, naar Egypte:

"Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.'" (Mattheus 2:13-15)

Als onze Heer bewust koos om Zichzelf te identificeren met vluchtelingen, dan moeten wij de betekenis hiervan niet te snel over het hoofd zien. Jezus was solidair met mensen die vluchtten voor vervolging.

"Vlucht naar Egypte" door Waiting For The Word (CC BY)

5. De afwachtende houding van anderen is geen excuus
Er is een aantal landen, waaronder de rijke Arabische oliestaten, die weigeren om vluchtelingen op te vangen. Zij moeten ter verantwoording worden geroepen.

Maar op de laatste dag vraagt God niet of je meer of minder hebt geholpen dan iemand anders. God vraagt alleen of je hebt geprobeerd om Jezus in de praktijk te volgen – door de vreemdeling te verwelkomen.

6. Slechts een kleine minderheid van de moslims hebben banden met ISIS
Het geschatte aantal ISIS strijders varieert van enkele tienduizenden tot ongeveer 200.000. Dat is nogal een getal. Maar niet als je weet dat er wereldwijd 1.6 miljard moslims zijn.

Misschien laat je je beïnvloeden door prominente personen met hun uitspraken over immigranten en hoe ze omgaan met vijanden. Bijvoorbeeld uitspraken van Donald Trump, presidentskandidaat van de Verenigde Staten - ook al noemt hij zichzelf christen en ziet hij de Bijbel als zijn favoriete boek.

We weten dat niet alle christenen zijn als Trump of Wilders. Ben jij bereid om als christen juist nuance, genade en begrip aan moslims te tonen?

7. Jezus roept ons op om onze vijanden lief te hebben
Het is mogelijk dat sommige vluchtelingen banden hebben met het gewelddadig radicalisme. Wat is jouw reactie tegen een vijand? Hierover is Jezus erg duidelijk:

"Jullie hebben gehoord dat werd gezegd: 'Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.' En ik zeg jullie: 'heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen'" (Mattheus 5:42-45)

Je kan zeggen dat dit naïef is. Of onrealistisch. Maar je kan niet zeggen dat Jezus je oproept tot iets anders. Jezus liet ons zien hoe je vijanden lief moet hebben. Hij was niet op zoek naar behoud van Zijn leven, maar Hij was bereid om het af te leggen. Ben jij bereid om die hoge prijs te betalen en de liefde te tonen zoals Jezus dat deed?

8. Het volgen van Jezus kost ons iets
"Als je een comfortabele religie zoekt, dan raad ik het christendom zeker niet aan" zei C.S. Lewis ooit. Het verwelkomen van vreemdelingen kost tijd en geld. En zeker het verwelkomen van mensen die anders denken, handelen en geloven is bijzonder moeilijk en vraagt iets van ons.

Maar Jezus zei: "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen." (Lucas 9:23)

9. Veel moslims en christenen gaan Jezus nu ontdekken
Uiteindelijk zullen we verandering zien.

Ten eerste gaan wij als christenen steeds meer lijken op Christus als we afstand nemen van ons klassieke 'stamgevoel' en onze agressie.
Ook zullen veel moslims Jezus ontdekken als ze het warme welkom van Christus ervaren in hun nieuwe landen. Liefde verandert levens. Liefde trekt mensen aan tot Christus.

We hebben de mogelijkheid om vooraan te staan in een beweging van radicale gastvrijheid.

De wereld kijkt naar ons.

Bron: Relevant Magazine
Foto: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons