Wie gelooft er nog op de universiteit?

Zaterdag ontmoetingsdag voor christelijke academici

in Geloven

Van alle beroepsgroepen zijn academici het minst gelovig. Een gevolg is dat de christenen die op de universiteiten werken het moeilijk vinden om daar open over te zijn. Daarom is er zaterdag 29 augustus een 'ontmoetingsdag' waar academici elkaar een hart onder de riem kunnen steken.

"Ik moedig christelijke wetenschappers aan die werkzaam zijn aan Nederlandse universiteiten en Hogescholen om dan ook te komen", zegt Peter Roelofsma, één van de initiatiefnemers. "Om samen te bidden en te praten. Op deze zaterdag hoop ik dat er een ‘wij-gevoel’ ontstaat, opdat er meer vrijmoedigheid komt bij christelijke wetenschappers om te spreken op de academie."

Levensverhaal
Volgens de organisatoren is er behoefte aan een ontmoetingsplek voor christelijke wetenschappers op de Nederlandse universiteiten. Roelofsma: "Om bij elkaar te komen en te luisteren naar elkaars levensverhaal. Om elkaar te bemoedigen en samen in gebed te gaan. Om vragen te bespreken als: Welke ervaringen hebben hen gevormd tot de mensen die ze nu zijn? Waarvoor laten zij hun eten koud worden? Hoe relateert hun verhaal aan het grotere verhaal van Gods Koninkrijk? Wat drijft hen in de wetenschap? Hoe zien zij hun rol binnen de universitaire gemeenschap en hoe geven zij die vorm?"

Rolmodel
Roelofsma ziet dat jonge christelijke wetenschappers op zoek zijn naar rolmodellen die hen kunnen helpen om een licht te zijn op de universiteiten. Daarom is het belangrijk dat  jonge wetenschappers een veilige plek hebben om te delen wat hun behoefte hierin is.
Op de ontmoetingsdag worden ervaringen uitgewisseld en kan men elkaar inspireren. Roelofsma: "Via voorbeelden en getuigenissen proberen we inzichten te delen over wat er op dit moment op de Nederlandse universiteiten gebeurt en waarom dit gebeurt. Is het mogelijk dat God ons vraagt om in deze tijd een teken te zijn van Zijn aanwezigheid op de universiteit?"

Meer informatie
De ontmoetingsdag vindt plaats in de Zuiderkerk, Achterom 46 in Delft. De bijeenkomst is gratis en begint om 10.00 en duurt tot 14.00. De voertaal is Engels. Voor een gratis lunch wordt gezorgd.

Opgeven voor de dag kan via de mail
Meer informatie op de Facebook-pagina van deze dag

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons