"Wat wij, Japanners, hebben gedaan, vult mij met schaamte"

Bijzondere herdenkingsdienst 70 jaar bevrijding Korea

in Geloven

'Het klopte totaal niet', zegt de Japanse professor Muraoka, 'dat de Japanse kerken tijdens de bezetting Koreaanse gelovigen dwongen om naar Shintu tempels te gaan. Wat wij, Japanners, hebben gedaan, vult mij met schaamte.' In een volle Koreaanse Methodisten wordt herdacht dat Korea 70 jaar geleden bevrijd is van Japanse bezetting.

"Echte vrede tussen onze landen is mogelijk door oprecht berouw en oprechte vergeving", was de boodschap van de uit Japan afkomstige professor Takamitsu Muraoka, emeritus hoogleraar van de universiteit Leiden. Muraoka staat bekend om zijn christelijke blik op de wereld.

De Japanse professor schaamt zich als christen, dat de Japanse kerken tijdens de bezetting de Koreaanse gereformeerden bevolen om ook naar Shintu tempels te gaan om daar te aanbidden.

Scheiding
'Dat klopt totaal niet, en daardoor is toen al een scheiding ontstaan in de Presbyteriaanse kerk in Korea. Sommige deden wat de Japanners bevolen, anderen christenen verzetten zich er hevig tegen.'

'Echte vrede tussen onze landen is alleen mogelijk door oprecht berouw en oprechte vergeving'

Takamitsu Muraoka:

Koreaanse kerk in Nederland
Bij de bijeenkomst in de kerk zijn ook verschillende Koreaanse predikanten. In het land zijn er, naar schatting, 10 miljoen protestanten, op een bevolking van ruim 50 miljoen inwoners. En ook in Nederland zijn er een aantal Koreaanse protestantse kerken te vinden.

Zwarte bladzijde
Korea is door Japanse troepen bezet geweest en deze zwarte bladzijde staat in het geheugen gegrift van veel oudere Koreanen. De bevrijding herdenken doen de Nederlandse Koreanen plechtig en met veel toespraken. En, na het openingswoord, met een gebed. In de zaal ook veel Nederlandse Korea-veteranen die in 1953 hebben gevochten om het land uit de handen van de communisten te houden.

Voor altijd in mijn hart
De Nederlandse Korea-veteraan Frank zegt dat hij begrijpt dat voor Koreanen het christelijk geloof belangrijk is. Dat is het voor hem ook. Dankbaar is Frank "dat hij met zijn bloed en zijn leven heeft gestreden" voor de vrijheid van Zuid-Korea. "Dat land heeft voor altijd een plek in mijn hart".

Bij de bijeenkomst trad een muzikaal ensemble op dat aangaf dat samenwerking voorop staat tussen Japan en Korea. Twee musici kwamen uit Japan en twee zijn Koreaans.

Foto's: Marjan Moolenaar

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons