PKN: Wereldwijd verbod kernwapens

Ds. Karin van den Broeke wil vrede en gerechtigheid onder de aandacht brengen in Japan

in Christelijk Nieuws

De preses van de Protestantse Kerk, ds. Karin van den Broeke, gaat naar Japan in het kader van de herdenkingen rond het gebruik van de atoombom 70 jaar geleden. Dat doet ze om de problematiek van vrede en gerechtigheid verder onder de aandacht te brengen.

Van den Broeke heeft twee kaarsen van de oecumene meegenomen, om in Japan de verbondenheid te onderstrepen van de Nederlandse christenen met die van Japan. Die verbondenheid zal na het bezoek aan Japan ook expliciet een gezicht krijgen op 20 september, als diverse organisaties, waaronder de Raad van Kerken, een WalkofPeace organiseren in Den Haag.

Ze reageert in het Nederlands Dagblad op de vraag of de atoombommen mogelijk niet voor stabiliteit en rust zouden kunnen zorgen. Van den Broeke: "Juist deze verschrikkelijke atoombommen hebben de Koude Oorlog in de hand gewerkt. De Verenigde Staten hadden kernwapens, dus de Sovjet-Unie moest ze ook hebben. Ik begrijp de angst van mensen wel voor wat er gebeurt als je de voorraad van het Westen afbouwt. Maar zolang je je door angst laat leiden, wordt de wedloop alleen maar groter. Aan kernwapens kleven enorme risico’s, ook als je ze niet gebruikt. Moet je daarop je veiligheid baseren?"

Van den Broeke pleit in het ND voor een wereldwijd verbod op kernwapens, net zoals dat er is voor chemische en biologische wapens en clustermunitie. Ze sluit daarmee aan bij organisaties als Pax, die 40.000 handtekeningen hebben verzameld.

Bron: Raad van Kerken

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons