PKN op zoek naar opvolger Arjan Plaisier

Nieuwe scriba per 1 juni 2016 in dienst

in Christelijk Nieuws

In april 2016 wordt de generale synode geacht een nieuwe scriba te benoemen, die vervolgens rond 1 juni 2016 in dienst zal treden.

Ds. Karin van den Broeke “Het is een wat merkwaardige tijd. Terwijl we als kerk nog volop genieten van de gaven en de inzet van de huidige scriba, dr. Arjan Plaisier, weten we ook dat diens ambtsperiode eindig is.”

Arjan Plaisier is sinds medio 2008 scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. De generale synode heeft een benoemingscommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor de selectieprocedure van de nieuwe scriba. In april 2016 doet de commissie een voordracht aan de generale synode van de volgens haar meest geschikte kandidaat.

Functie en kwaliteiten
De nieuwe scriba wordt vaak gezien als het gezicht van de kerk, zowel binnen de kerk als naar buiten toe. De scriba wordt geacht geestelijk leiding te geven aan de kerk en de Protestantse Kerk in Nederland ook te representeren in oecumenische en maatschappelijke verbanden. De generale synode is dan ook op zoek naar iemand die de vraagstukken die leven in kerk en samenleving signaleert en weet te duiden, die gemakkelijk verbindingen weet te leggen zowel binnen als buiten de kerk, en die moreel leiderschap toont.

De scriba zal zich moeten herkennen in de beleidskeuzes die de synode in de afgelopen jaren gemaakt heeft en in de koers die zij momenteel uitzet in het proces ‘Kerk onderweg naar 2025’. Dat proces, waarin de synode zich bezint op de vraag hoe we als Protestantse Kerk in de huidige tijd op een goede manier gestalte weten te geven aan onze roeping, zal in de eerste periode dat de scriba actief is veel tijd en inzet vragen.

Voordracht
De selectiecommissie heeft een traject uitgezet waarin brieven beoordeeld, gesprekken gevoerd en assessments afgenomen worden. Van den Broeke: "Een spannend en verantwoordelijk traject, waarvan ik hoop dat dit gedragen zal geworden door het gebed van velen in onze kerk. De selectiecommissie hoopt in april een voordracht bij de synode op tafel te leggen voor een scriba die zich in de komende jaren kan ontwikkelen tot een in kerk en samenleving vertrouwd en geliefd gezicht van de Protestantse Kerk in Nederland."

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons