Paus | 'Goede Herder sluit gescheiden mensen niet uit'

Kerk moet àl haar kinderen verwelkomen

in Christelijk Nieuws

Paus Franciscus hervatte woensdag, na zijn zomervakantie, de wekelijkse audiëntie met een catechese over het gezin. Daarin had hij deze keer aandacht voor mensen die gescheiden zijn en die hertrouwen.

"De kerk weet dat deze levenssituatie strijdig is met het christelijke sacrament. Maar als moeder zoekt zij steeds het welzijn en de redding van al haar kinderen. Daarom moeten wij deze gezinnen in onze gemeenschappen oprecht verwelkomen en moet de kerk zich steeds pastoraal om hen bekommeren."

Paus Franciscus zei dat de kerk zich tijdens de voorbije decennia beter bewust werd van de noodzaak om mensen die gescheiden en hertrouwd zijn te verwelkomen.

"Zij behoren nog steeds tot de kerk en zijn niet geëxcommuniceerd. Zij mogen ook niet als dusdanig worden behandeld. Zij moeten, samen met hun families, worden aangespoord om deel te nemen aan het kerkelijke leven, door het gebed, het beluisteren van het woord van God, de christelijke opvoeding van hun kinderen en de dienst voor de armen."

"De kerk moet moet al haar kinderen verwelkomen. Ieder van ons kan de houding van de Goede Herder aannemen, die al zijn schapen kent en die niemand wil uitsluiten."

Bron: Kerknet

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons