Online reserveren voor Heilige Deur in Rome

Zonder ticket geen toegang tot St. Pieter

in Christelijk Nieuws

Rooms-Katholieken en andere belangstellenden die tijdens het 'Jubeljaar' door de Heilige Deur van de Sint Pieter in Rome naar binnen willen, moeten daarvoor online reserveren. Op deze manier hoopt het Vaticaan de enorme toestroom van pelgrims te reguleren. Tevens zal deze maatregel bijdragen aan de veiligheid.

De dichtgemetselde Heilige Deur wordt traditiegetrouw opengebroken in een pauselijk Jubeljaar. Paus Franciscus heeft eerder dit jaar bekendgemaakt dat het heilige jaar zal beginnen op 8 december en duurt tot 20 november 2016.

“Wees barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is”

Paus Franciscus:

Bedevaarders
Zowel individuele bedevaarders als bedevaartsgroepen kunnen straks online een ticket reserveren voor doorgang door de heilige deur van de Sint-Pietersbasiliek. De regeling is noodzakelijk om te vermijden dat pelgrims tijdens het Jubeljaar urenlang op het Sint-Pietersplein moeten aanschuiven om langs de heilige deur de Sint-Pietersbasiliek te betreden. Tegelijk bevordert dit de veiligheid van de pelgrims en toeristen. De veiligheidsmaatregelen voor het Sint-Pietersplein werden al eerder fel verscherpt. Daarbij worden gelovigen bij het betreden van het Sint-Pietersplein op het bezit van wapens gecontroleerd.

Ticket
Via de website www.im.va kun je de dag en het uur kiezen waarvoor het ticket geldig is. Alleen wie een ticket heeft krijgt toestemming om specifiek langs deze deur de basiliek te betreden. Ke kunt de tickets ook bestellen en afhalen bij de receptie van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie aan de Via della Conciliazione.

Buitengewoon
In Rooms-Katholieke traditie kan een paus een heilig jaar afkondigen. Voor het laatst gebeurde dat in 2000. Maar het komende jubeljaar is een geen gewone: Paus Franciscus kondigde een 'buitengewoon Heilig Jaar' over de barmhartigheid aan. Dit ‘Jubeljaar’ start op 8 december, precies vijftig jaar nadat het Tweede Vaticaans Concilie werd afgesloten.

Barmhartigheid
“We willen dit jaar leven in het licht van de woorden van de Heer: “Wees barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is”. Dat zei paus Franciscus in zijn overweging tijdens een boeteviering. Het thema is afgeleid uit het evangelie volgens Lucas. Genade en barmhartigheid zijn thema’s die deze paus dierbaar zijn. In zijn brief aan de kerk ‘Evangelii Gaudium’ komen de begrippen maar liefst 32 maal voor.

Oude Testament
Tot nu toe zijn er 26 gewone jubeljaren geweest. 2016 is het eerste Heilig Jaar sinds 2000. Zo’n jaar stamt uit de joodse traditie. Daar werd, volgens de joodse Wet, iedere vijftig jaar een jubeljaar gevierd. Daarin werden schulden kwijtgescholden en slaven bevrijd. Een jubeljaar staat daarmee volop in het teken van verzoening tussen de mens en God en mensen onderling. De laatste twee buitengewone jubeljaren werden in 1933 en 1983 gehouden, 1900 respectievelijk 1950 jaar na de dood en verrijzenis van Jezus.

Aflaat
Traditiegetrouw start het jubeljaar met het openen van de Heilige Deur in de Sint Pieter. Iedere pauselijke basiliek in Rome heeft een heilige deur. Deze zijn gewoonlijk gesloten. Alleen in een jubeljaar staan de deuren open voor pelgrims. Zij verkrijgen daarmee een volle aflaat die is verbonden aan het bijzondere jaar van gebed en reflectie.

Bron: Zenit.org/Katholiek.nl

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons