'Moeilijke jaren zijn niet per se verloren jaren'

Arie van der Veer over wijze lessen uit Prediker

We zijn deze week weer met de opnames van 'De Kapel' begonnen. Ik had gekozen voor een meditatie over Prediker 3. Prediker schrijft over de wirwar van het leven. Van bouwen en afbreken, van liefhebben en haten, van geboren worden en sterven... Zo kwam ik op dit verhaal. Het verhaal van de puzzel.

‘God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden’

Prediker 3:11

De puzzel
‘Jozef was zeventien jaar. Hij hielp vaak zijn broers als ze op de schapen en de geiten pasten’, (Gen. 37:2).
‘En Jozef was dertig jaar oud, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad’, (Gen. 41: 46).

Kon je het leven maar overzien!

Nu voelt het leven vaak als een puzzel van zoveel duizend stukjes. Een puzzel die je niet kunt maken. Er ontbreken ook een heleboel stukjes. En de afbeelding heb je ook niet. Daarom is het best fijn, dat de Bijbel ons van tijd tot tijd een overzicht van iemands leven laat zien. Vanuit het geheel zie je dan hoe stukjes uiteindelijk op hun plaats vallen. Hoe betekenisvol iemands leven kan zijn. Zonder dat totaalplaatje had je dat niet ontdekt.

Jozef
Het levensverhaal van Jozef is daarvan een heel goed voorbeeld. Dertien jaar zat Jozef in de gevangenis. Je zou die dertien jaar als verloren jaren beschouwen als je het hele verhaal niet kende. Van zijn zeventiende tot zijn dertigste jaar, de mooiste tijd van het leven, zat Jozef in de gevangenis. En ook nog in een vreemd land. Toch waren het geen verloren jaren. Wij kennen immers het hele verhaal. We weten, dat hij via die weg onderkoning van Egypte is geworden. En dat hij zo een instrument in de handen van God is geworden om zijn eigen familie te redden.

Moeilijke jaren zijn niet per se verloren jaren. Moeilijke jaren kunnen je als mens zelfs tot een mooier mens maken. En nog geschikter voor de taak die je wacht. Maar daarom blijven het wel moeilijke jaren. Je weet immers op dat moment niet wat er nog komt. In moeilijke jaren kunnen zoals bij Jozef je dromen in scherven liggen. En het kwaad dat je overkomt, lijkt het gewoon van alles te winnen.

Plaatje
Het verhaal van Jozef vertelt, dat hij mocht meemaken dat God het kwade in zijn leven goed maakte. De haat van zijn broers won het niet. God vergat Jozef niet. Ook al werd hij in Egypte opnieuw verraden en door mensen vergeten. Zo werd Jozef langs onbegrijpelijke omwegen en doodlopende zijwegen onderkoning van Egypte en redder van zijn familie. Het plaatje van de puzzel werd zichtbaar. Duidelijk zag hij daarin Gods hand.

Was dat maar altijd zo!

Niet bij ieders levensverhaal kun je als het einde komt, vaststellen hoe mooi het plaatje van de puzzel uiteindelijk is heel mooi geworden. Aan anderen vertellen dat uiteindelijk alle stukjes op hun plek zijn gevallen. Er blijven puzzels waar je niet uitkomt. Puzzels, die in onze ogen niet af zijn. Plaatjes die alleen God kent. Prediker schrijft later: de mens heeft wel inzicht maar geen overzicht. Dat laatste heeft God.

Blijven vertrouwen. Ook al kom je een heleboel stukjes tekort.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons