Minder religie in regiokranten

Columns van christelijke voormannen beëindigd

in Mediatips

De bladen van Wegener, die onder meer de Stentor uitgeven, brengen de religieuze artikelen in hun bladen verder terug. De leiding van de krant heeft dit gemeld aan diverse columnisten. Daarmee komt een einde aan vele tientallen jaren van godsdienstige berichten in de regionale pers.

Onder de columnisten waren rooms-katholieke, humanistische en protestantse schrijvers. Mensen van het Thomas Huis, Hans van Ark, een missionair werker van de Protestantse Kerk en Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

De krant schrijft dat één en ander te maken heeft met een 'nieuwe indeling van de krant en een andere benadering van doelgroepen'. In plaats van de religieus getoonzette Bezinning kiest men voor een meer algemene invulling onder de noemer ‘Buurtpraat’, waarvoor diverse eigen journalisten teksten moeten leveren.

De rubriek Bezinning heeft een lange traditie in diverse bladen van Wegener. Al in de jaren zestig van de vorige eeuw schreef ds. Boertjes meditaties die op maandag in de krant verschenen. Later verschoof het karakter meer richting een column. Mensen als ds. Jenno Sijtsma en ds. Barend Weegink zorgden voor tekst. De laatste jaren werd de rubriek ingevuld door mensen met een verschillende confessionele achtergrond.

Bron: Raad van Kerken 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons